Kontakt — Centrala

Pełne dane spółki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
wpisana do KRS dla Sądu Rejonowego Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000952604

Adres do korespondencji

ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

NIP

8992919206

REGON

521336320

KRS

0000952604