Co leczymy

Bonifraterskie Centrum Medyczne – w oparciu o duże placówki medyczne i szpitale, jakimi dysponuje w całej Polsce – oferuje kompleksową opiekę medyczną począwszy od diagnostyki, przez poradnie specjalistyczne, po leczenie szpitale, rehabilitację oraz opiekę hospicyjną i paliatywną. Bonifraterskie szpitale w Łodzi, Krakowie i Katowicach tworzą największy „kompleks szpitalny” w Polsce i są wiodącymi ośrodkami w wielu dziedzinach medycyny, między innymi: chirurgii naczyń i angiologii, ginekologii i położnictwa (w Katowicach funkcjonuje jedyny w Polsce Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej), ortopedii i okulistyki, kompleksowego leczenia chorób onkologicznych. Każdy szpital dysponuje własnym zapleczem diagnostycznym (badania laboratoryjne i obrazowe).

Przy każdym szpitalu działają różne poradnie specjalistyczne.

BCM prowadzi kilka dużych ośrodków rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej (Katowice, Łódź, Warszawa, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, Marysin-Piaski) oraz dwa szpitale rehabilitacyjne: we Wrocławiu i Marysinie-Piaskach (łącznie 200 łóżek), gdzie leczeni są pacjenci w ciężkich stanach (schorzenia neurologiczne, po udarach). W hospicjum stacjonarnym we Wrocławiu i na oddziałach opieki paliatywnej w Łodzi i Katowicach do dyspozycji ciężko chorych pacjentów jest 100 łóżek. BCM prowadzi też sieć hospicjów domowych oraz Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny dla seniorów w Warszawie.

Ortopedia

Ortopedia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom układu ruchu, w tym kości, stawów, mięśni, ścięgien i więzadeł. W leczeniu schorzeń ortopedycznych stosuje się różne metody, takie jak leczenie farmakologiczne, fizjoterapię, ortezowanie, rehabilitację oraz w niektórych przypadkach interwencje chirurgiczne.

Chirurgia

Chirurgia ogólna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem oraz zapobieganiem chorobom, które wymagają interwencji chirurgicznej. Chirurgia onkologiczna jest specjalizacją chirurgii, która zajmuje się leczeniem nowotworów złośliwych. W obu dziedzinach chirurgia wymaga dużej precyzji i umiejętności w wykonywaniu operacji. Współcześnie stosowane technologie chirurgiczne umożliwiają wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych procedur chirurgicznych z minimalnymi powikłaniami.

Chirurgia ręki

Chirurgia ręki jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny łączącą w sobie techniki operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej i chirurgii plastycznej.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to dziedzina medycyny, która zajmuje się przywracaniem zdrowia i funkcjonalności ciała pacjentów, którzy doświadczyli urazów, chorób lub zabiegów chirurgicznych. Celem rehabilitacji jest poprawa funkcji motorycznych, wzmacnianie mięśni i stawów, przywrócenie równowagi oraz zwiększenie wydolności organizmu.

Zabiegi

Zabiegi naczyniowe to interwencje medyczne przeprowadzane w celu leczenia chorób naczyń krwionośnych, takich jak choroby tętnic, żylaków, miażdżycy oraz niedrożność tętnic i żył. Zabiegi naczyniowe mogą być przeprowadzane zarówno w celach diagnostycznych, jak i leczniczych.