Inne badania – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Inne badania

Biopsja cienkoigłowa

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa monitorowana pod kontrolą obrazu USG (BAC)  zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych.

NOWOŚĆ! W naszym Bonifraterskim Centrum Medycznym istnieje możliwość wykonania badania w trybie CITO – wynik następnego dnia roboczego od godziny 18:00.

Biopsja ma znaczenie diagnostyczne pozwalające na ocenę cytopatologiczną zmienionych chorobowo tkanek w obrębie tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, piersi, tkanek miękkich.
Metoda ta pozwala na pobranie materiału do badania poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG.

Badanie to umożliwia z dużą skutecznością rozpoznanie zmian zarówno o charakterze łagodnym, jak i złośliwym. Nie wymaga się szczególnego przygotowania do biopsji. Standardowo na wyniki biopsji cienkoigłowej czeka się 7 dni roboczych.

Badanie biopsji cienkoigłowej wykonuje specjalista patomorfolog (histopatolog, cytopatolog) Dr hab. n. med. Łukasz Koperski.

Badania serologiczne w kierunku diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (testy na przeciwciała IgG)

Zagrożenie koronawirusem jest wciąż bardzo realne – w Bonifraterskim Centrum Medycznym oferujemy badania serologiczne w kierunku diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 • Testy na przeciwciała IgG – są to przeciwciała późnej fazy infekcji. Badanie wykonuje się w celu określenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu koronawirusem.

Materiałem do badania jest krew. Wyniki testów dostępne są po dwóch dniach.

Koszt badania to 120 zł.

Ważne!

Jeśli pacjent ma objawy kliniczne (kaszel, gorączka, duszności, trudności w oddychaniu) nie powinien wykonywać testu!

Spirometria

Jest to bardzo ważne badanie w diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego, wykorzystywane przy rozpoznawaniu astmy oskrzelowej czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Badanie spirometryczne pozwala na:

 • ilościową ocenę stopnia upośledzenia czynności układu oddechowego,
 • określenie szybkości postępu choroby (głównie astmy i POChP),
 • ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie.

W diagnostyce różnicowej astmy oskrzelowej i POChP istotne znaczenie ma tzw. próba rozkurczowa czyli test odwracalności obturacji. Wykonuje się wtedy dwa badania spirometryczne – pierwsze wyjściowe i następne w 15 minut po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela.

Na wynik badania spirometrycznego, również u osób zdrowych, rzutuje wiele czynników, na które w większości nie mamy wpływu. Są to np.: płeć, wiek, masa ciała, wzrost, uwarunkowania techniczne sprzętu, temperatura i wilgotność powietrza, pyły i inne zanieczyszczenia przemysłowe, palenie tytoniu, niektóre z przyjmowanych leków. Większość z nich uwzględniana jest automatycznie podczas kalibracji i przygotowania do wykonania spirometrii.
Istnieją jednak czynniki warunkujące dobrą współpracę podczas badania, które zależą od nas i o których należy pamiętać:

 • prawidłowa pozycja ciała,
 • wysiłek wydechowy badanego (zarówno wdech jak i wydech powinien być maksymalny, wydech powinien trwać co najmniej 6 sekund),
 • konieczność niepalenia tytoniu przez co najmniej godzinę przed badaniem,
 • zgłoszenie przyjmowanych leków – szczególnie stosowanych w chorobach układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego – niektóre z nich być może powinny być odstawione lub zamienione na inne po konsultacji z lekarzem przed badaniem),
 • konieczność szczelnego objęcia ustami ustnika, wyjęcie ewentualnych niestabilnych protez zębowych, nie zasłanianie językiem światła ustnika, skrzydełka nosa powinny być zaciśnięte.
 • O wartości diagnostycznej badania spirometrycznego decyduje właściwe przygotowanie się do niego pacjenta, a także prawidłowy sposób wykonania badania i jego oceny.

Przygotowanie do spirometrii:

 • na kilka godzin przed spirometrią nie należy jeść obfitego posiłku, gdyż „przejedzenie” utrudnia właściwe oddychanie,
 • na kilka godzin przed spirometrią nie należy pić kawy, herbaty i napojów typu cola, gdyż zawierają kofeinę i inne substancje działające na oskrzela,
 • na 1-2 godziny przed spirometrią nie należy palić papierosów, gdyż składniki dymu tytoniowego działają niekorzystnie na drogi oddechowe.
 • po konsultacji z lekarzem, powstrzymaj się od zażywania leków wpływających na układ oddechowy.

Rejestracja

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa
tel. 22 390 33 00