Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego w Krakowie

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie grupy lekarzy

W czerwcu Zespół Ortopedów naszego Szpitala podjął wyzwanie przeprowadzenia zabiegu operacyjnego endoprotezoplastyki stawu skokowego z wszczepieniem implantów. To fantastyczna opcja dla pacjentów borykających się z chorobą zwyrodnieniową.

Pacjentka z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawu skokowego zgłosiła się z narastającym problemem ruchomości stawu, brakiem możliwości stania na całej stopie oraz bólem. Chora konsultowana wcześniej w wielu ośrodkach nie decydowała się na proponowane w nich rozwiązania medyczne, gdyż zakładały one usztywnienie połączenia kości podudzia ze stopą. Endoprotezoplastyka stawu skokowego pozwala zachować ruchomość i sprawność fizyczną.

W przeciwieństwie do endoprotezoplastyki stawu biodrowego czy kolanowego jest to bardzo rzadko wykonywany zabieg operacyjny, który w ostatnich latach dopiero zaczyna być doceniany, stając się alternatywą dla niektórych chorych kwalifikowanych do usztywnienia. Dodatkową trudność stanowił fakt, że pacjentka przebyła wcześniej złamanie trojkostkowe podudzia, operację otwartej repozycji i osteosyntezy wg AO oraz usunięcie materiału zespalającego. Leczenie operacyjne przeprowadzono z udziałem lek. Andrzeja Komora – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Carolina Medical Center w Warszawie. Doktor jest jedną z najbardziej doświadczonych osób w Polsce, wykonujących alloplastykę stawu skokowego. Zabieg operacyjny przebiegał zgodnie z przyjętym planem.

W momencie wypisu uzyskano bez bólowy zakres ruchomości na poziomie 20º w zakresie zgięcia grzbietowego i podeszwowego. Aktualnie cztery tygodnie po zabiegu pacjentka porusza się samodzielnie bez asekuracji kul.

Zespół Ortopedów już planuje dalszą współpracę z lek. Andrzejem Komorem, stawiając sobie za cel rozwój w zakresie alloplastyki stawu skokowego.