Poradnia Medycyny Paliatywnej

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu oferuje świadczenia medyczne w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej, przeznaczone dla chorych, których stan ogólny jest stabilny, dla osób, które mogą przybyć do poradni sami oraz dla tych, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu w domu świadczeniobiorcy.

Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką ambulatoryjną w warunkach Poradni Medycyny Paliatywnej są (wg Klasyfikacji ICD-10)

 • Choroby nowotworowe (C00-D48)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV (B20-B24)
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
 • Kardiomiopatia (I42-I43)
 • Niewydoloność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • Stwardnienie rozsiane (G35)

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w Poradni Medycyny Paliatywnej są

 • Skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej / Hospicjum Domowego
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie – np. legitymacja emeryta rencisty

Kontakt