Hospicja

Oddział liczy 30 łóżek stacjonarnych. Leczeniem pacjentów w oddziale zajmuje się dwóch lekarzy posiadających specjalizację z Medycyny Paliatywnej oraz długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. W skład zespołu terapeutycznego oprócz lekarzy i pielęgniarek wchodzą: fizjoterapeuta, kapelan, psycholog, pracownik socjalny, sanitariusz, opiekun medyczny.

Hospicjum stacjonarne / Oddziały medycyny paliatywnej

Podczas hospitalizacji staramy się poprawiać jakość życia pacjenta poprzez łagodzenie bólu, duszności, wymiotów, lęku i depresji. Przeciwdziałamy osamotnieniu i ofiarujemy wsparcie duchowe przez całą dobę. Profesjonalna opieka naszego zespołu opiera się na serdeczności, życzliwości, otwartości na cierpienie chorego i jego rodziny.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń medycznych hospitalizowanym pacjentom oddział wyposażony jest w: ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, inhalatory, koncentrator tlenu, sprzęt p/odleżynowy.

W oparciu o szeroką bazę specjalistycznych poradni przyszpitalnych nasi pacjenci mają zapewnione konsultacje specjalistyczne z zakresu innych dziedzin medycyny.

Do prawidłowej diagnostyki pacjentów oddział korzysta z usług: nowoczesnego laboratorium diagnostycznego, pracowni radiologicznej, pracowni ultrasonograficznej z pełnym zakresem badań, EKG i Holtera, pracowni endoskopowej z pełnym zakresem badań.

Oddział świadczy usługi w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kadra medyczna oddziału:

 • Ordynator P.O. Ordynatora: lek. Ewa Strzelczyk-Utz
 • Oddziałowa: mgr Mariola Gilewska
 • Psycholog: mgr Katarzyna Mikinka
 • Lekarze oddziału:
 • lek. Elżbieta Boroń-Kopeć
 • lek. med. Karolina Bujakowska
 • lek. med. Eliza Romantowska

Warunki przyjęcia pacjenta do Oddziału Medycyny Paliatywnej:

 • dostarczenie dokumentacji medycznej w celu zakwalifikowania chorego do hospitalizacji
 • skierowanie do Oddziału Medycyny Paliatywnej
 • dokumentacja potwierdzająca rozpoznanie choroby nowotworowej
 • dyskwalifikacja onkologiczna z leczenia przyczynowego
 • ustalenie terminu przyjęcia chorego do szpitala z Ordynatorem Oddziału od poniedziałku do piątku w godz. 12:00—14:00

W dniu przyjęcia do szpitala pacjent musi posiadać ze sobą następujące dokumenty:

 • skierowanie do Oddziału Medycyny Paliatywnej
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie
 • kserokopie dokumentacji medycznej

Hospicjum domowe

Na czym polega opieka Hospicjum Domowego ?

Profesjonalny zespół medyczny (lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta) przy współpracy z braćmi Bonifratrami opiekuje się nieodpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ) pacjentami w ostatniej fazie choroby w ich własnym domu, a także w razie potrzeby udziela wsparcia ich rodzinom. Wizyty lekarza odbywają się minimum 2 razy w miesiącu, pielęgniarki minimum 2 razy
w tygodniu. Pacjent na zlecenie lekarza może zostać także objęty opieką psychologa i fizjoterapeuty.

Gdzie realizujemy świadczenia Hospicjum Domowego?

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. od 2017 roku realizuje świadczenia medyczne w ramach hospicjum domowego dla osób dorosłych na terenie poniższych  miast i powiatów:

Województwo łódzkie:

 • miasto Łódź 
 • powiat piotrkowski

Województwo dolnośląskie: 

 • miasto Wrocław
 • powiat ząbkowicki 
 • powiat legnicki 
 • powiat jaworski 
 • powiat kamiennogórski 
 • powiat jeleniogórski 
 • powiat lubański 
 • powiat lwówecki 

Województwo śląskie:

 • Podregion tyski – obejmujący powiaty: mikołowski, pszczyński, bieruńsko – lędziński, miasto Tychy
 • Podregion bielski – obejmujący powiaty: żywiecki, cieszyński, powiat bielski, miasto Bielsko-Biała
 • Podregion katowicki – obejmujący: miasto Chorzów, miasto Katowice, miasto Mysłowice, Miasto Ruda Śląska, miasto Siemianowice Śląskie, miasto Świętochłowice 

Kto może zostać objęty opieką?

Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką hospicyjną w warunkach domowych  są (wg Klasyfikacji ICD-10):

 • Choroby nowotworowe (C00-D48)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV (B20-B24)
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
 • Kardiomiopatia (I42-I43)
 • Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • Stwardnienie rozsiane (G35)

Gdzie można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszeń do opieki na terenie miasta Łodzi i powiatu piotrkowskiego można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub mailowo całą dobę.

Jakie dokumenty są potrzebne ?

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką są:

 • Skierowanie do hospicjum domowego na druku:
  Skierowanie do szpitala oddział: hospicjum domowe / poradnia medycyny paliatywnej
 • Ksero dokumentacji medycznej

Oferujemy wszechstronną i kompleksową opiekę ukierunkowaną na leczenie objawów postępującej choroby i poprawę jakości życia oraz na łagodzenie cierpienia psychicznego, socjalnego oraz duchowego.

W sytuacji braku możliwości opieki nad pacjentem w warunkach domowych pacjent zostanie skierowany do szpitalnego oddziału paliatywnego lub Hospicjum Stacjonarnego. 

Zapraszamy także do kontaktu osoby zainteresowane współpracą z Hospicjum na stanowisku:

 • lekarz
 • pielęgniarka/ pielęgniarz
 • psycholog
 • fizjoterapeuta

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu.

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska