Warszawa - Dom Seniora – Bonifraterskie Centrum Medyczne

S pośród warszawskich dzieł Zakonu Bonifratrów przybliżamy Państwu działalność Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego (DGR) prowadzonego przez Bonifraterskie Centrum Medyczne, położonego w sercu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Starówki. Ośrodek jest koedukacyjny i ma charakter całkowicie prywatny.

DGR został otwarty 1 stycznia 1991 roku i nieustannie przez 30 lat opiekuje się osobami potrzebującymi o różnej kondycji zdrowotnej. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego placówka widnieje w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Naszą misją jest zapewnienie naszym podopiecznym najlepszej opieki, dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Nasza opieka opiera się na wartościach chrześcijańskich i charyzmacie szpitalnictwa zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego, który był założycielem Zakonu Bonifratrów i poświecił własne życie osobom chorym, ubogim i z niezłomną determinacją oddał się szlachetnej służbie.

Bardzo ważną rolę w opiece nad seniorami pełnią Bracia Bonifratrzy i Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Karolanek oraz innych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.