Wolontariat

Wolontariat w Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

To stale rozwijająca się inicjatywa, skierowana do każdego, kto chce pomagać. Ochotnikom proponujemy profesjonalne przygotowanie do roli Wolontariusza.

Naszą misją jest czynienie dobra.

Idąc za przykładem Jezusa, otaczamy pomocą ludzi chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących czy odrzuconych. W centrum naszej działalności zawsze stoi troska o dobro drugiego człowieka oraz głęboka wrażliwość na cierpienie innych. Taką postawę prezentują nasi wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu, nasza wspólna praca przynosi coraz lepsze owoce.

W naszym Domu Wolontariusze poznają i odpowiadają na potrzeby Pensjonariuszy; czasami jest to rozmowa, wspólne czytanie, pomoc przy karmieniu, wyjście do ogrodu. Wolontariusze chętnie biorą udział przy organizacji świąt, potańcówek, pikników, wyjść i wycieczek oraz podejmują indywidualne rozmowy.

Kontakt

Osoby, które chcą zostać Wolontariuszem w Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnym Bonifratrów proszone są o skontaktowanie się z koordynatorem wolontariatu:

Anna Kościesza

574 065 746