Poradnie specjalistyczne

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krakowie zaprasza do poradni: Chorób Naczyń, Chirurgii Ogólnej, Kardiologicznej, Geriatrycznej, Urazowo-Ortopedycznej, Ziołoleczniczej oraz do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Rejestracja  tel. 12 37 97 377

Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń
Poradnia Chirurgii Naczyń
Rejestracja tel. 12 37 97 300

Poradnia Kardiologiczna
Rejestracja tel. 12 37 97 300

Poradnia Geriatryczna
Rejestracja tel. 12 37 97 300

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
Rejestracja tel. 12 37 97 377

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, REHABILITACJA – usługi odpłatne
Rejestracja tel. 12 37 97 390

Poradnie w Krakowie oferują także zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, z których można skorzystać w Specjalistycznym Gabinecie Fizjoterapii oraz możliwość diagnostyki i leczenia w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich, w których przyjmują lekarze z takich dziedzin jak między innymi angiologia, nefrologia, radiologia czy psychiatria.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, z którego mogą korzystać pacjenci poradni specjalistycznych, można w nim także kontynuować lecenie rozpoczęte w poradniach, jeśli jest to konieczne.