Poradnia Geriatryczna

Poradnia Geriatryczna ma na celu zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej osobom, które ukończyły 60 rok życia i obarczone są przewlekłymi chorobami wymagającymi kompleksowego leczenia.

Poradnia znajduje się w Krakowie przy ul. Podgórskiej 13 w budynku C szpitala.

Rejestracja dostępna jest pod telefonem: 12 37 97 300

Godziny pracy Poradni

Poniedziałek
14:00 – 18:00

Czwartek
09:00 – 13:00

Piątek
09:00 – 13:00

Konsultacje lekarskie zespołu geriatrycznego zapewniają holistyczną opiekę nad pacjentem w wieku podeszłym, obejmującą poza badaniem internistycznym ocenę stanu psychicznego oraz aktywności funkcjonalnej określanej indeksami ADL i IADL.

Celem działania Poradni jest również profilaktyka, w ramach której staramy się wykrywać i eliminować szkodliwe czynniki zdrowotne m.in. takie jak zjawiska wielolekowości. Stąd w trakcie wizyty lekarskiej dokonywane są przeglądy leków stosowanych przez pacjenta.

Konsultacji specjalistycznych z zakresu geriatrii udziela:

  • lek. Beata Byrska-Krobicka
  • lek. Agnieszka Ozga.

Poradnia w zakresie diagnostyki posiada pełen dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych.

Poradnia Geriatryczna realizuje bezpłatnie usługi wszystkim ubezpieczonym Pacjentom — pierwsza wizyta wymaga skierowania.

Aby zostać przyjętym do Poradni, należy posiadać:

  • skierowanie do Poradni Geriatrycznej,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.