Kraków POZ – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

W oddziałach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie działają, w ramach kontraktów z NFZ, poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W poradni POZ udzielane są świadczenia przez lekarza pierwszego kontaktu (czyli lekarza rodzinnego) oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Najważniejsze zasady

W Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów obowiązują obecnie następujące zasady:

 • porady dla Pacjentów naszego POZ odbywają się zarówno osobiście (większość), jak i za pomocą teleporad;
 • w celu rejestracji na wizytę zalecamy kontakt telefoniczny z rejestracją, pn-pt w godz. 8:00-18:00, tel. 12 421 32 92 lub skorzystanie z e-rejestracji do POZ;
 • po kontakcie z rejestracją zostanie ustalony termin wizyty osobistej lub teleporady (bardzo prosimy o udzielenie naszemu personelowi informacji o powodach, dla których chcecie Państwo skonsultować się z lekarzem – usprawni to cały proces);
 • e-rejestracja do POZ umożliwia zapisanie się WYŁĄCZNIE na wizyty osobiste;
 • recepty na leki przewlekłe prosimy zamawiać telefonicznie, godz. 8:00-18:00, tel. 12 421 32 92 lub wysyłając mail na adres: poz@bonifratrzy.krakow.pl – kod umożliwiający realizację recepty zostanie Państwu przekazany w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych przez rejestrację;
 • pobrania krwi i materiałów do badań odbywają się pn-pt w godz. 08:00-09:30.

Ogólne informacje

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów gwarantuje bezpłatne usługi medyczne lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy złożyć wypełnioną deklarację. Pacjent, który zdecyduje się zmienić placówkę nie musi wypisywać się z poprzedniej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Złożenie deklaracji jest bezpłatne – nie częściej niż dwa razy w roku.

Jak poprawnie wypełnić deklaracje?

 • Deklarację można pobrać w pliku pdf: Deklaracja wyboru pielęgniarki Deklaracja wyboru lekarza
  Należy wypełnić swoje dane i złożyć podpis (prosimy o nieuzupełnianie dat, zostaną one wpisane podczas składania deklaracji w przychodni), a następnie dostarczyć osobiście do rejestracji Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów (prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym);
 • Deklarację można również otrzymać w rejestracji Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów – do wypełnienia w domu lub bezpośrednio w przychodni (prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym);
 • Posiadający Internetowe Konto Pacjenta mogą złożyć deklarację w sposób elektroniczny (https://pacjent.gov.pl/ikp/moje-konto).

Pierwsza wizyta w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów.

Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, proszę wcześniej wypełnić formularz upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz dokumentacji medycznej, oraz ankietę o stanie zdrowia.

Pobierz plik PDF z powyższymi informacjami.

W razie pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 • osobistego w godzinach pracy poradni (pn. – pt., 8-18);
 • telefonicznego w godzinach pracy poradni pod numerem 12 421 32 92;
 • drogą mailową – poz-krakow@bcmbonifratrzy.pl (za pomocą maila nie umówisz terminu wizyty, w tym celu skorzystaj z formularza e-rejestracji)

Godziny pracy Poradni

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 18:00

W Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów pacjentów rejestrujemy na wyznaczone godziny. (UWAGA! Wyznaczona godzina wizyty jest przybliżonym terminem przyjęcia pacjenta – z przyczyn niezależnych od nas może ulec przesunięciu – z góry dziękujemy za wyrozumiałość).

Uprzejmie prosimy o punktualność oraz poinformowanie nas o spóźnieniu lub rezygnacji z wizyty.

Na pierwszą wizytę w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów prosimy zgłosić się 10-15 minut wcześniej celem dopełnienia wszystkich formalności.

Termin wizyt domowych jest ustalany telefonicznie lub osobiście bezpośrednio z lekarzem.

W czasie, gdy poradnia POZ nie pracuje (czyli od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00 dnia następnego) świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (lista placówek udzielających świadczeń w Krakowie oraz zasady korzystania). Pacjenci mogą także skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu pod bezpłatnym numerem 800 137 200 (szczegóły).

Zespół medyczny

 • dr n. med. Krzysztof Studziński – Kierownik Poradni, specjalista medycyny rodzinnej, absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie (2010), od 2011 r. udziela świadczeń zdrowotnych w przychodniach POZ, od 2012 r. współpracownik, a od 2015 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Medycyny Rodzinnej UJ CM.
 • lek. Marcin Jelinek – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie choroby wewnętrzne, absolwent Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu (2006), od 2015 r. pracownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • lek. Anna Smalarz  – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie choroby wewnętrzne, absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie (2017), od 2018 r. pracownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • dr n. med. Veronika Aleksandrovych – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Od 2017 r. pracownik naukowy Katedry Patofizjologii UJ CM. Od 2022 r. pracownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • lek. Katarzyna Zaremba – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyna rodzinna, absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM (2018), od 2019 r. udziela świadczeń zdrowotnych w przychodniach POZ.
 • lek. Paulina Kacyna (urlop do 09.2024r.) – specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Wydziału Lekarskiego CM UMK w Bydgoszczy, od 2013 r. udziela świadczeń zdrowotnych w przychodniach POZ.
 • piel. Barbara Bieszczad
 • piel. Teresa Socha

Zasady przyjęć pacjentów spoza Krakowa i gmin ościennych:

 • Pacjent z nagłym zachorowaniem, spoza Krakowa i gmin ościennych, ubezpieczony w NFZ

Osoby zameldowane poza Krakowem lub gminami ościennymi Krakowa (Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) mają możliwość skorzystania z naszej doraźnej pomocy wyłącznie w nagłych zachorowaniach.

 • Pacjent ubezpieczony w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w jednym z krajów Unii Europejskiej (UE)

Wyłącznie w przypadku potrzeby pilnej konsultacji w wyniku nagłego zachorowania zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z pomocy naszej przychodni pacjentów ubezpieczonych na podstawie EKUZ wydanej w jednym z krajów członkowskich UE. Wystarczy okazać swoją kartę EKUZ, na podstawie, której zostanie zweryfikowany status ubezpieczenia zdrowotnego.

Student/ka ubezpieczony/a w kraju innym niż Polska może korzystać z naszej doraźnej pomocy w nagłych zachorowaniach lub w uzyskać zaświadczenie z NFZ o prawie do stałej opieki medycznej w Polsce i złożyć deklarację wyboru lekarza rodzinnego w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów.

 • Czy pacjent pochodzący z kraju innego niż Polska i nie posiadający Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może skorzystać z konsultacji lekarskiej odpłatnie?

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów nie świadczy usług odpłatnych dla pacjentów zagranicznych-nieubezpieczonych. Świadczenia odpłatne realizowane są w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich (SGL)

Osoby zainteresowane zaświadczeniami i orzeczeniami na potrzeby testów sprawnościowych, zawodów sportowych i medycyny pracy uprzejmie informujemy, że:

Zaświadczenie do celów odbycia testów sprawnościowych / braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych nie jest świadczeniem w ramach ubezpieczenia w NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wystawia je odpłatnie poradnia medycyny sportowej.
Zaświadczenie do celów medycyny pracy (np. tzw. książeczka sanepidowska, zaświadczenie o karmieniu piersią, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracy bez narażeń) – nie jest świadczeniem w ramach ubezpieczenia w NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wystawia je odpłatnie poradnia medycyny pracy.

Czy lekarze w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów udzielają konsultacji odpłatnie?

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów nie świadczy odpłatnych konsultacji lekarskich dla pacjentów. Świadczenia odpłatne realizowane są w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich (SGL).

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów dysponuje wejściem z poziomu chodnika, a korytarze, gabinet lekarski i zabiegowy oraz toaleta są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.