Podstawowa opieka zdrowotna

W oddziałach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie działają, w ramach kontraktów z NFZ, poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W poradni POZ udzielane są świadczenia przez lekarza pierwszego kontaktu (czyli lekarza rodzinnego) oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Najważniejsze zasady

W Poradni Lekarza Rodzinnego BCM Oddział w Krakowie obowiązują obecnie następujące zasady:

 • porady dla Pacjentów naszego POZ odbywają się zarówno osobiście (większość), jak i za pomocą teleporad;
 • w celu rejestracji na wizytę zalecamy kontakt telefoniczny z rejestracją, pn-pt w godz. 8:00-18:00, tel. 12 421 32 92 lub skorzystanie z e-rejestracji do POZ;
 • po kontakcie z rejestracją zostanie ustalony termin wizyty osobistej lub teleporady (bardzo prosimy o udzielenie naszemu personelowi informacji o powodach, dla których chcecie Państwo skonsultować się z lekarzem – usprawni to cały proces);
 • e-rejestracja do POZ umożliwia zapisanie się WYŁĄCZNIE na wizyty osobiste;
 • pobrania krwi i innych materiałów do badań wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy naszego POZ od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-09:30 w gabinecie zabiegowym w budynku POZ (Trynitarska 4);
 • recepty na leki przewlekłe prosimy zamawiać telefonicznie, godz. 8:00-18:00, tel. 12 421 32 92 lub wysyłając mail na adres:
  poz-krakow@bcmbonifratrzy.pl – kod umożliwiający realizację recepty zostanie Państwu przekazany w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych przez rejestrację;
 • od 1 lipca 2023 roku korzystanie z maseczek w placówkach ochrony zdrowia nie jest wymagane – prosimy jednak pacjentów z objawami infekcji dróg oddechowych (w miarę możliwości) o założenie maseczki na czas oczekiwania na wizytę i w jej trakcie.

Ogólne informacje

Poradnia Lekarza Rodzinnego BCM Oddział w Krakowie gwarantuje bezpłatne usługi medyczne lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy złożyć wypełnioną deklarację.
Pacjent, który zdecyduje się zmienić placówkę nie musi wypisywać się z poprzedniej przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Złożenie deklaracji jest bezpłatne – nie częściej niż dwa razy w roku.

Jak poprawnie wypełnić deklaracje?

 • Deklarację można pobrać w pliku pdf: Deklaracja wyboru pielęgniarki, Deklaracja wyboru lekarza
  Należy wypełnić swoje dane i złożyć podpis (prosimy o nieuzupełnianie dat, zostaną one wpisane podczas składania deklaracji w przychodni), a następnie dostarczyć osobiście do rejestracji Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów (prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym);
 • Deklarację można również otrzymać w rejestracji Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów – do wypełnienia w domu lub bezpośrednio w przychodni (prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym);
 • Posiadający Internetowe Konto Pacjenta mogą złożyć deklarację w sposób elektroniczny – tutaj

Pierwsza wizyta w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów

Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, proszę wcześniej wypełnić formularz upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej oraz ankietę o stanie zdrowia.

Pobierz plik PDF z powyższymi informacjami.

Godziny pracy Poradni:

 • Poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00
 • W Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów pacjentów rejestrujemy na wyznaczone godziny. (UWAGA! Wyznaczona godzina wizyty jest przybliżonym terminem przyjęcia pacjenta – z przyczyn niezależnych od nas może ulec przesunięciu – z góry dziękujemy za wyrozumiałość).
 • Uprzejmie prosimy o punktualność oraz poinformowanie nas o spóźnieniu lub rezygnacji z wizyty.
 • Na pierwszą wizytę w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów prosimy zgłosić się 10-15 minut wcześniej celem dopełnienia wszystkich formalności.
 • Termin wizyt domowych jest ustalany telefonicznie lub osobiście bezpośrednio z lekarzem.
 • W czasie, gdy poradnia POZ nie pracuje (czyli od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00 dnia następnego) świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  (lista placówek udzielających świadczeń w Krakowie oraz zasady korzystania).

W razie pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 • osobistego w godzinach pracy poradni (pn. – pt., 8-18);
 • telefonicznego w godzinach pracy poradni pod numerem 12 421 32 92;
 • drogą mailową – poz-krakow@bcmbonifratrzy.pl (za pomocą maila nie umówisz terminu wizyty, w tym celu skorzystaj z formularza
  e-rejestracji)

Recepty:

 • Istnieje możliwość zamówienia recepty na leki przewlekłe bez konieczności wizyty u lekarza jeżeli:
  – pacjent posiada aktywną deklarację do lekarza rodzinnego i jest ubezpieczony
  – leki są stosowane w chorobach przewlekłych a w dokumentacji pacjenta znajduje się informacja na ten temat
 • Nie można bez kontaktu z lekarzem otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
 • Recepty na leki przewlekłe prosimy zamawiać telefonicznie, godz. 8:00-18:00, tel. 12 421 32 92 lub wysyłając mail na adres:
  poz-krakow@bcmbonifratrzy.pl – kod umożliwiający realizację recepty zostanie Państwu przekazany w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych przez rejestrację.

Szczepienia ochronne:

 • bezpłatne szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia zgodnie z kalendarzem szczepień;
 • szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie;
 • szczepienia zalecane (odpłatne) – pacjent wykupuje szczepionkę w aptece i dostarcza ją do POZ

Przed każdym szczepieniem odbywa się badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje dotyczące WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH szczepień ochronnych dostępne są na stronie www Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Skierowania do Poradni Specjalistycznych:

 • W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ).
 • Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie.
 • Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń z zakresu:
  – ginekologii i położnictwa,
  – wenerologii,
  – onkologii,
  – stomatologii,
  – psychiatrii.

Zespół medyczny:

 • dr n. med. Krzysztof Studziński – Kierownik Poradni, specjalista medycyny rodzinnej, absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie (2010), od 2011 r. udziela świadczeń zdrowotnych w przychodniach POZ, od 2012 r. współpracownik, a od 2015 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Medycyny Rodzinnej UJ CM.
 • Anna Smalarz – specjalista chorób wewnętrznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie (2017), w latach 2018 – 2023 pracownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • Joanna Machalica-Pycia– specjalista chorób wewnętrznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie (2010), w latach 2016 – 2021 pracownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • Marcin Jelinek – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie choroby wewnętrzne, absolwent Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu (2006), od 2015 r. pracownik Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • dr n. med. Veronika Aleksandrovych – w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W latach 2017-2023 pracownik naukowy Katedry Patofizjologii UJ CM. Od 2022 r. pracownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.
 • Paulina Kacyna (urlop do 09.2024r.)  – specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Wydziału Lekarskiego CM UMK w Bydgoszczy, od 2013 r. udziela świadczeń zdrowotnych w przychodniach POZ.
 • Barbara Bieszczad
 • Teresa Socha

Dodatkowe informacje

1. Zasady przyjęć pacjentów spoza Krakowa i gmin ościennych:

 • Pacjent z nagłym zachorowaniem, spoza Krakowa i gmin ościennych, ubezpieczony w NFZ

Osoby zameldowane poza Krakowem lub gminami ościennymi Krakowa (Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) mają możliwość skorzystania z naszej doraźnej pomocy wyłącznie w nagłych zachorowaniach.

 • Pacjent ubezpieczony w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w jednym z krajów Unii Europejskiej (UE)

Wyłącznie w przypadku potrzeby pilnej konsultacji w wyniku nagłego zachorowania zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z pomocy naszej przychodni pacjentów ubezpieczonych na podstawie EKUZ wydanej w jednym z krajów członkowskich UE. Wystarczy okazać swoją kartę EKUZ, na podstawie, której zostanie zweryfikowany status ubezpieczenia zdrowotnego.

Student/ka ubezpieczony/a w kraju innym niż Polska może korzystać z naszej doraźnej pomocy w nagłych zachorowaniach lub w uzyskać zaświadczenie z NFZ o prawie do stałej opieki medycznej w Polsce i złożyć deklarację wyboru lekarza rodzinnego w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów.

 • Czy pacjent pochodzący z kraju innego niż Polska i nie posiadający Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może skorzystać z konsultacji lekarskiej odpłatnie?

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów nie świadczy usług odpłatnych dla pacjentów zagranicznych-nieubezpieczonych. Świadczenia odpłatne realizowane są w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich (SGL)

2. Osoby zainteresowane zaświadczeniami i orzeczeniami na potrzeby testów sprawnościowych, zawodów sportowych i medycyny pracy uprzejmie informujemy, że:

 • Zaświadczenie do celów odbycia testów sprawnościowych / braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych nie jest świadczeniem w ramach ubezpieczenia w NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wystawia je odpłatnie poradnia medycyny sportowej.
 • Zaświadczenie do celów medycyny pracy (np. tzw. książeczka sanepidowska, zaświadczenie o karmieniu piersią, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracy bez narażeń) – nie jest świadczeniem w ramach ubezpieczenia w NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wystawia je odpłatnie poradnia medycyny pracy.

3. Czy lekarze w Poradni Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów udzielają konsultacji odpłatnie?

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów nie świadczy odpłatnych konsultacji lekarskich dla pacjentów. Świadczenia odpłatne realizowane są w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich (SGL).

4. Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów dysponuje wejściem z poziomu chodnika, a korytarze, gabinet lekarski i zabiegowy oraz toaleta są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.