Rehabilitacja Stacjonarna

Rehabilitacja stacjonarna powstała z myślą o pacjentach oczekujących profesjonalnej i skutecznej rehabilitacji w przyjaznym otoczeniu, dla osób, którym trudno się poruszać i dojeżdżać na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Nowoczesne wyposażenie

W nowocześnie wyposażonych gabinetach i salach gimnastycznych przeprowadzana jest rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna. Oddziały Szpitalne specjalizują się w przywracaniu sprawności fizycznej po przebytych urazach ortopedycznych, operacjach układu ruchu i centralnego układu nerwowego oraz w chorobach neurologicznych i reumatologicznych.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział Provita Wrocław posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie stacjonarne pacjentów w Oddziałach Rehabilitacyjnych. NFZ określa bardzo skrupulatnie jednostki chorobowe, z którymi pacjenci mogą być hospitalizowani, jak również czas trwania leczenia. W warunkach stacjonarnych prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa oraz rehabilitacja neurologiczna.

Kwalifikacje do leczenia

Kwalifikacji do leczenia w oddziale dokonują lekarze oddziału na podstawie skierowań, udokumentowanego przebiegu choroby oraz aktualnego stanu pacjenta. W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej skierowanie może być wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych skierowanie może być wystawione przez lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo – ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną może być wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych.

W przypadkach medycznie uzasadnionych, z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego skierowanie może być wystawione przez lekarzy poradni:

 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • urazowo – ortopedycznej.

Na badania kwalifikacyjne pacjenci winni zgłosić się ze skierowaniem i dokumentacją leczonego schorzenia, badaniami dotyczącymi leczonego schorzenia, wypisami ze szpitali itp.

Kontakt

Informacja i rejestracja telefoniczna 531 187 831

Rehabilitacja Wrocław – rehabilitacja ogólnoustrojowa PROVITA

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowy program terapeutyczny, który ma na celu przywrócenie optymalnego stanu zdrowia i funkcjonowania pacjentów po przebytych chorobach, urazach lub operacjach mających wpływ na wiele systemów organizmu. Obejmuje ona szeroki zakres działań terapeutycznych, skierowanych na odbudowę sił fizycznych, psychicznych i społecznych osoby chorej. To holistyczne podejście do pacjenta, które bierze pod uwagę nie tylko jego aktualny stan zdrowia, ale również indywidualne potrzeby, możliwości i oczekiwania.

Głównym celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest osiągnięcie jak największej niezależności pacjenta oraz poprawa jego jakości życia poprzez:

 • przywrócenie utraconych funkcji fizycznych
 • zapobieganie komplikacjom wynikającym z długotrwałej niesprawności
 • wspieranie procesu adaptacji do zmienionych warunków życia
 • odbudowanie kondycji fizycznej i psychicznej
 • edukację na temat zdrowego stylu życia i samoopieki.

Co obejmuje rehabilitacja ogólnoustrojowa?

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to przede wszystkim:

 • terapia z fizjoterapeutą, co stanowi podstawę rehabilitacji ogólnoustrojowej i obejmuje ćwiczenia ruchowe, masaż terapeutyczny, hydroterapię oraz inne metody fizjoterapeutyczne, które mają na celu przywrócenie sprawności ruchowej, zwiększenie siły mięśniowej oraz poprawę koordynacji i równowagi;
 • edukacja zdrowotna – pacjenci i ich rodziny otrzymują informacje na temat zdrowego stylu życia, diety, aktywności fizycznej oraz samokontroli stanu zdrowia, co jest istotne dla zapobiegania przyszłym problemom zdrowotnym.

Dla kogo jest rehabilitacja ogólnoustrojowa?

Program rehabilitacyjny jest skierowany do osób w każdym wieku, które doświadczyły poważnych urazów kończyn czy kręgosłupa oraz nieplanowanych operacji.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa jest nieodłącznym elementem procesu leczenia i powrotu do zdrowia, oferując pacjentom wszechstronną opiekę i wsparcie niezbędne do odzyskania maksymalnej funkcjonalności i niezależności. W naszej placówce medycznej pacjenci mogą liczyć na profesjonalną i empatyczną opiekę zespołu specjalistów, którzy są zobowiązani do wspierania ich na każdym etapie drogi do zdrowia.

Rehabilitacja Wrocław – rehabilitacja neurologiczna PROVITA

Czym jest rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna to forma terapii skierowana do osób z zaburzeniami układu nerwowego, które mogą być wynikiem urazów, chorób lub incydentów neurologicznych. Jest to proces wieloaspektowy, którego głównym celem jest maksymalizacja funkcji i niezależności pacjenta, a także poprawa jego ogólnego samopoczucia i jakości życia. Rehabilitacja neurologiczna opiera się na współpracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów, w skład którego wchodzą neurolodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy oraz inni eksperci zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje szeroki zakres interwencji terapeutycznych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta, w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń.

Obejmuje ona:

 • terapię z fizjoterapeutą – mającą na celu poprawę siły mięśniowej, koordynacji, równowagi oraz mobilności pacjenta. Używa różnych metod i technik, w tym ćwiczeń manualnych, elektroterapii oraz hydroterapii
 • terapię zajęciową – pomaga pacjentom w odzyskaniu zdolności do realizowania codziennych czynności, takich jak ubieranie się, jedzenie czy korzystanie z toalety, co ma kluczowe znaczenie dla ich samodzielności i jakości życia
 • terapię mowy i komunikacji – skierowana jest do osób z zaburzeniami mowy, języka, połykania oraz komunikacji, pracując nad poprawą tych umiejętności
 • wsparcie psychologiczne i emocjonalne – ma na celu pomoc pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi, które często towarzyszą chorobom neurologicznym.

Głównym celem rehabilitacji neurologicznej jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez optymalizację ich funkcjonowania fizycznego, umysłowego i społecznego, zmniejszenie objawów choroby, poprawę niezależności w życiu codziennym oraz poprzez zapobieganie wtórnym komplikacjom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia lub niewłaściwej opieki.

Dla kogo jest rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest przeznaczona dla osób w każdym wieku, które doświadczają ograniczeń w funkcjonowaniu na skutek:

 • udarów mózgu
 • urazów mózgu i rdzenia kręgowego
 • choroby Parkinsona
 • stwardnienia rozsianego
 • neuropatii
 • innych schorzeń neurologicznych.

Rehabilitacja Wrocław

Każdy program rehabilitacyjny jest unikalny i dostosowany do konkretnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, celów oraz możliwości. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom dostęp do najnowszych i najskuteczniejszych metod rehabilitacji, wspierając ich na drodze do odzyskania maksymalnej funkcjonalności i poprawy jakości życia.

W przypadku jakich przypadłości rehabilitacja jest szczególnie wskazana?

Główny cel programów rehabilitacyjnych to zapewnienie pacjentom odpowiedniego wsparcia podczas choroby, po przebytym urazie lub po operacji. Są one ukierunkowane na łagodzenie dolegliwości (bólu, sztywności, obrzęku), przywrócenie lub poprawę zakresu ruchu oraz odzyskanie sprawności zwłaszcza w przypadku takich przypadłości jak:

 

 • kontuzje i uszkodzenie tkanek miękkich – skręcenia, nadwyrężenia, naderwania, takie jak kolano skoczka, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zapalenie ścięgna Achillesa,
 • urazy – złamania kości, uszkodzenie chrząstek, urazy rdzenia kręgowego,
 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego – osteoporoza, zwyrodnienie stawów,
 • choroby reumatyczne, w tym reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy,
 • choroby neurologiczne,
 • zapalenie stawów związane z chorobami metabolicznymi i gruczołów dokrewnych, takich jak dna moczanowa czy cukrzyca,
 • zespoły bólowe o różnym podłożu,
 • wrodzone i nabyte wady postawy (kręgosłupa, kończyn dolnych i stóp, klatki piersiowej),
 • problemy psychosomatyczne objawiające się bólami, w tym także nerwobólami,
 • przygotowanie do operacji (rehabilitacja przedoperacyjna zapewnia szybszą rekonwalescencję po zabiegu i zwiększa szansę na odzyskanie sprawności),
 • profilaktyka przeciążeń i urazów związanych z wykonywanym zawodem (edukacja w zakresie prawidłowego wykonywania ruchów, zwłaszcza podczas dźwigania),
 • dolegliwości ginekologiczne (zwłaszcza podczas ciąży lub po porodzie, po cesarskim cięciu),
 • stan po przebytych operacjach, zwłaszcza zabiegach dotyczących układu ruchu (po endoprotezie stawu biodrowego, endoprotezie kolana), obejmuje także pracę z blizną (mobilizacja blizny).

Rehabilitacja jest także wskazana u osób doświadczających różnego rodzaju niepełnosprawności – wrodzonych lub nabytych o charakterze fizycznym lub umysłowym (opóźnienie rozwoju psychoruchowego) oraz pacjentów onkologicznych. Wówczas jest ukierunkowana na poprawę zdolności motorycznych oraz umiejętności adaptacyjnych. Pozwala na lepsze zarządzenie chorobą oraz przystosowanie się do życia z pewnymi ograniczeniami, dzięki zyskaniu większej samodzielności. Ponadto rehabilitacja pozwala na kontrolę objawów oraz skupienie się na szeroko pojętej edukacji dotyczącej czynników predysponujących do chorób cywilizacyjnych (niewłaściwej diety, niezdrowego trybu życia, braku aktywności fizycznej) – ma to szczególne znaczenie u osób z nadwagą i otyłością. Rehabilitacja jest również wskazana u seniorów, ponieważ pozwala im zachować ogólną sprawność oraz zapobiegać upadkom i urazom, które wraz z wiekiem regenerują się coraz wolniej.

Rehabilitacja Wrocław – jakie korzyści zapewnia?

Rehabilitacja prowadzona przez specjalistów zapewnia szeroki zakres korzyści w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjentów. Spersonalizowany program terapeutyczny pozwala uzyskać doskonałe efekty ukierunkowane na dany problem i istotnie podnieść jakość życia podopiecznych. Praca z fizjoterapeutami służy poprawie funkcjonowania poprzez zwiększenie zakresu ruchu, wzmacnianie mięśni, utrzymanie równowagi i koordynacji oraz wspomaganie ogólnej kondycji i sprawności – ma to szczególne znaczenie u osób po chorobie, po przebyciu zabiegu chirurgicznego, po urazach oraz u pacjentów niepełnosprawnych. Rehabilitacja pozwala także na istotną redukcję bólu, obrzęków i uczucia dyskomfortu, związanych z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego oraz uszkodzeniami układu ruchu. Ponadto umożliwia zapobieganie powikłaniom i nawrotom dolegliwości (a zwłaszcza unikanie kolejnych kontuzji i urazów) oraz pełni funkcje profilaktyczne w przypadku wielu chorób układu ruchu. Jej nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia pacjentów oraz pomoc w odzyskaniu niezależności, w tym samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. U większości pacjentów zapewnia powrót do uprawiania sportu czy realizacji innych pasji. Korzyści rehabilitacji obejmują zatem kwestie fizyczne, psychiczne i społeczne, ponieważ wpływają na samopoczucie pacjentów oraz często umożliwiają im powrót do życia sprzed choroby lub urazu.