Rehabilitacja Stacjonarna - Provita

Rehabilitacja Stacjonarna

R ehabilitacja stacjonarna powstała z myślą o pacjentach oczekujących profesjonalnej i skutecznej rehabilitacji w przyjaznym otoczeniu, dla osób, którym trudno się poruszać i dojeżdżać na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Nowoczesne wyposażenie

W nowocześnie wyposażonych gabinetach i salach gimnastycznych przeprowadzana jest rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna. Oddziały Szpitalne specjalizują się w przywracaniu sprawności fizycznej po przebytych urazach ortopedycznych, operacjach układu ruchu i centralnego układu nerwowego oraz w chorobach neurologicznych i reumatologicznych.

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział Provita Wrocław posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie stacjonarne pacjentów w Oddziałach Rehabilitacyjnych. NFZ określa bardzo skrupulatnie jednostki chorobowe, z którymi pacjenci mogą być hospitalizowani, jak również czas trwania leczenia. W warunkach stacjonarnych prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa oraz rehabilitacja neurologiczna.

Kwalifikacje do leczenia

Kwalifikacji do leczenia w oddziale dokonują lekarze oddziału na podstawie skierowań, udokumentowanego przebiegu choroby oraz aktualnego stanu pacjenta. W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej skierowanie może być wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • kardiologicznych,
 • geriatrycznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych skierowanie może być wystawione przez lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo – ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną może być wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych.

W przypadkach medycznie uzasadnionych, z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego skierowanie może być wystawione przez lekarzy poradni:

 • neurologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • urazowo – ortopedycznej.

Na badania kwalifikacyjne pacjenci winni zgłosić się ze skierowaniemdokumentacją leczonego schorzenia, badaniami dotyczącymi leczonego schorzenia, wypisami ze szpitali itp.

Kontakt

Informacja i rejestracja telefoniczna 531 187 831