Poradnia Rehabilitacyjna

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Piaskach-Marysinie zaprasza do Poradni Rehabilitacyjnej, działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjnym w Piaskach. Można tu skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej, neurologicznej w warunkach stacjonarnych oraz domowej. Poradnia prowadzi także dzienną rehabilitację dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Kontakt

Więcej informacji oraz zapisy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 65 525 09 42

Skierowanie

W ramach NFZ wymagane jest skierowanie o kodzie 1300