Rehabilitacja

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym kierują lekarze specjaliści m.in.: neonatologii, pediatrii, rehabilitacji, ortopedii, neurologii, reumatologii czy lekarze POZ.

Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.

Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Po zakończeniu rehabilitacji lekarz prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej pacjenta.

Kiedy warto się zgłosić?

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego w 1 roku życia;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • stan po chorobach zapalnych mózgu i opon mózgowo -rdzeniowych;
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z padaczką;
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( w tym z zaburzeniami integracji sensorycznej )
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów;
 • z upośledzeniem widzenia i słuchu;

Zakres świadczeń

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym obejmuje m.in.:

 • poradę lekarską;
 • świadczenia z zakresu:  terapii neurologopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej;
 • zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI);
 • świadczenia z zakresu kinezyterapii.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie. Ściśle współpracujemy z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym małego pacjenta.

Rejestracja od poniedziałku – piątku w godzinach od 7:00-15:00 – tel. 65 525 09 42

Godziny przyjęć

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00