Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie to miejsce z wieloletnią tradycją. Nasza placówka została zakwalifikowana do III poziomu zabezpieczenia systemu PZS.

W ramach kontraktu z NFZ udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu:

 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii naczyń,
 • chorób wewnętrznych,
 • geriatrii,
 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • w zakresie hospitalizacji planowej w ramach ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane są w przychodniach przyszpitalnych w ramach:

 • kardiologii,
 • geriatrii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chorób naczyń,
 • ortopedii,
 • oraz w pracowniach diagnostycznych: badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia), badania tomografii komputerowej.

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Lista placówek udzielających świadczeń w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Krakowa