Pakiet Onkologiczny w Krakowie

BCM

15 lutego 2024

Od stycznia 2015 roku w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie działa tzw. „pakiet onkologiczny” mający na celu usprawnienie procesu leczenia pacjentów onkologicznych.

W przypadku choroby nowotworowej największe znaczenie ma czas. Ważne jest, aby choroba została wykryta jak najwcześniej, a diagnostyka i leczenie przeprowadzone były szybko, sprawnie i szczegółowo.

Realizujemy diagnostykę i terapię w szybkiej ścieżce onkologicznej dla pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii z podejrzeniem i rozpoznaniem nowotworów układu pokarmowego.

Konsylium szpitalne zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i w trybie hospitalizacji pacjenta decyduje
o otoczeniu go kompleksową opieką na każdym etapie choroby.

Diagnostyka i terapia w szybkiej ścieżce onkologicznej jest realizowana w:

  • Poradni Chirurgii Ogólnej
  • komórkach organizacyjnych Szpitala realizujących diagnostykę oraz w podmiotach współpracujących w ramach umów
  • Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie chirurgii ogólnej
  • w ramach konsylium organizowanego w Szpitalu w trybie ambulatoryjnym lub w trybie hospitalizacji
  • w podmiotach współpracujących ze Szpitalem realizujących leczenie chemioterapią
    i radioterapią

Kontakt telefoniczny

Recepcja Szpitala tel. 12 37 97 377

Poradnia Chirurgii Ogólnej tel. 12 37 97 153

Sekretariat Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej  tel.  12 37 97 145

Koordynatorem pakietu onkologicznego w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Lecznictwa Szpitalnego jest dr hab. n. med. Mirosław Szura, prof. UJ – Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. 

12 37 97 148

clock icon

poniedziałek – piątek: 07:30 – 14:35

Ogólne informacje dla pacjentów o Szybkiej Ścieżce Onkologicznej– strona NFZ  www.pakietonkologiczny.gov.pl