Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie to renomowane ośrodki chirurgiczne wyspecjalizowane w leczeniu chorób z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej. To wyjątkowe miejsce na mapie oddziałów chirurgicznych w Polsce.

Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej
Pacjenci z chorobami nowotworowymi narządów jamy brzusznej i gruczołów dokrewnych mogą skorzystać z profesjonalnego leczenia i opieki w naszym Klinicznym Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Korzystając z małoinwazyjnych metod jak endoskopia i laparoskopia skutecznie wyleczyliśmy już wielu chorych. Całość leczenia prowadzona jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, zgodnie z każdorazowo przeprowadzaną kwalifikacją multidyscyplinarnego zespołu specjalistów, w ramach Konsylium Onkologicznego. Leczenie w większości nowotworów opiera się na skojarzeniu chirurgii z chemioterapią, immunoterapią i radioterapią. Każdy z pacjentów od pierwszej wizyty w Poradni jest pod opieką jednego i tego samego lekarza oraz koordynatora, który dba o sprawne przeprowadzenie niezbędnej diagnostyki i szybki przebieg leczenia.
W Oddziale oprócz specjalistów chirurgii ogólnej pracuje trzech specjalistów chirurgii onkologicznej, z których dwóch jest członkami American College of Surgeons, największej i najbardziej prestiżowej organizacji chirurgów na świecie. Zespołem lekarzy od ponad 7 lat kieruje prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura FACS. Rocznie leczymy ponad 500 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Pacjentom wymagającym dożylnej chemio- lub immunoterapii zakładamy specjalne porty naczyniowe, dzięki którym minimalizuje się ilość nakłuć żył i poprawia komfort samego leczenia.
Nowotwory przewodu pokarmowego w bardzo wczesnym stadium skutecznie leczymy metodami endoskopowymi, dzięki czemu pacjenci wielokrotnie unikają koniczności leczenia operacyjnego. Ponadto naszych pacjentów otaczamy opieką również po zakończonym leczeniu onkologicznym, koordynując badania kontrolne i interweniując, jeśli zajdzie taka konieczność.
Choć nikomu nie życzymy leczenia onkologicznego, to jeśli już zajdzie taka konieczność gwarantujemy profesjonalną i pełną empatii pomoc, zgodnie z bonifraterską misją: „Czyńmy dobro”.

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie to renomowany ośrodek chirurgiczny wyspecjalizowany w leczeniu chorób z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej. To wyjątkowe miejsce na mapie oddziałów chirurgicznych w Polsce.
Zespół lekarski pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Mirosława Szury FACS zapewnia pacjentom dostęp do nowoczesnych technik chirurgicznych na najwyższym poziomie. Wykorzystująć najnowszej generacji sprzęt laparoskopowy oferujemy pacjentom dostęp do małoinwazyjnych technik chirurgicznych, które wiążą się z szybszym powrotem do pełnej sprawności oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
Zajmujemy się w szczególności chirurgicznym leczeniem chorób pęcherzyka żółciowego, przepuklin pachwinowych, pępkowych i brzusznych. Wg danych NFZ za 2022 rok wykonaliśmy najwięcej zabiegów chirurgicznych w Małopolsce. Przeprowadzamy również endoskopowe zabiegi usuwania polipów jelita grubego i żołądka.
Korzystamy wyłącznie z najnowszej generacji sprzętu laparoskopowego z rozdzielczością 4K (Ultra HD), których obraz wyświetlany na ekranie monitorów jest 4 krotnie dokładniejszy niż w dotychczas stosowanej technologii HD i 16 krotnie dokładniejszy niż w standardowej rozdzielczości. Ta wyjątkowa jakość przekłada się na lepszą dokładność przeprowadzanych zabiegów. Doskonałe wyposażenie połączone z nowoczesnym podejściem do leczenia chirurgicznego, pozwalają zminimalizować możliwość wystąpienia powikłań okołooperacyjnych.
Leczenie prowadzimy zgodnie z zasadami protokołu postępowania okołooperacyjnego tzw. udoskonalonej rekonwalescencji pooperacyjnej ERAS, którego skuteczność została udowodniona w wielu badaniach naukowych.