Kontakt — Kraków

Szpital, oddziały i poradnie

Adres placówki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
ul. Trynitarska 11
31-061 Kraków

Oddział Chorób Wewnętrznych

Sekretariat

tel: 12 37 97 155 ochw@bonifratrzy.krakow.pl
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat
tel: 12 37 97 145
ocho@bonifratrzy.krakow.pl
--------------------
Dyżurka Lekarska:
12 379 71 48
--------------------
Dyżurka Pielęgniarska:
12 379 71 50
--------------------
Numer dla osób kontaktujących
się z naszymi Pacjentami:
+ 48 731 235 966

Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii

Sekretariat
tel: 12 37 97 128
wochna@bonifratrzy.krakow.pl
--------------------
Dyżurka Lekarska:
12 379 71 31
--------------------
Dyżurka Pielęgniarska:
12 379 71 33,
12 379 71 34
--------------------
Numer dla osób kontaktujących
się z naszymi Pacjentami:
+ 48 506 681 045

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyżurka Lekarska

tel: 12 37 97 136
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyżurka Pielęgniarska

tel: 12 37 97 370
Oddział Diagnostyczno-Leczniczy

Sekretariat

tel: 12 37 97 193 chjd@bonifratrzy.krakow.pl
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Sekretariat

tel: 12 37 97 193 chjd@bonifratrzy.krakow.pl

Poradnie

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja

tel: 12 37 97 377 informacja_krakow@bcmbonifratrzy.pl
Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń

Rejestracja

tel: 12 37 97 300
Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja

tel: 12 37 97 300 informacja_krakow@bcmbonifratrzy.pl
Poradnia Geriatryczna

Rejestracja

tel: 12 37 97 300
Poradnia Lekarza Rodzinnego u Bonifratrów – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja

tel: 12 421 32 92 poz@bonifratrzy.krakow.pl
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, REHABILITACJA – usługi odpłatne

Rejestracja

tel: 12 37 97 390 informacja_krakow@bcmbonifratrzy.pl
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Rejestracja

tel: 12 37 97 377 informacja_krakow@bcmbonifratrzy.pl

Administracja spółki

Centrala Szpitala
tel: 12 37 97 100
Dyrekcja Szpitala

dr n. med. Piotr Grazda – Dyrektor Szpitala

Dyrektor ds. Medycznych

prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, FACS

tel: 12 37 97 145 m.szura@bcmbonifratrzy.pl
Naczelna Pielęgniarka

Marta Grochal

tel: 12 37 97 115 m.grochal@bonifratrzy.krakow.pl
Kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia

Anna Szlama

tel: 12 37 97 292 a.szlama@bonifratrzy.krakow.pl
Dział Rozliczeń i Statystyki

Alicja Homel

tel: 12 37 97 167 a.homel@bonifratrzy.krakow.pl
Dział Organizacyjny

Anna Drozd

tel: 12 37 97 178 a.drozd@bonifratrzy.krakow.pl
Dział Sprzedaży Usług Medycznych

Anna Szlama

tel: 12 37 97 292 a.szlama@bonifratrzy.krakow.pl
Główny Księgowy i Dział Finansowy
tel: 12 37 97 186 ksiegowosc@bonifratrzy.krakow.pl
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji
tel: 12 37 97 281 d.zasowska@bonifratrzy.krakow.pl
Pełnomocnik ds. Pacjenta

Anna Drozd

tel: 12 37 97 178 a.drozd@bonifratrzy.krakow.pl
Zespół Kontroli Zakażeń

lek. Maria Gicala

tel: 12 3797166 m.gicala@bonifratrzy.krakow.pl
Zespół Kontroli Zakażeń

Anna Szczypta

tel: 12 37 97 166 a.szczypta@bonifratrzy.krakow.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Topyła - Komosa

tel: 663 423 033