Kontakt — Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie

Adres placówki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Ośrodek Rehabilitacyjny
w Ząbkowicach Śląskich
ul. 1-go Maja 9
57-200 Ząbkowice Śląskie

Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Topyła - Komosa

tel: 663 423 033