Kontakt — Warszawa

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej

tel: 22 390 33 00
rejestracja@bcmbonifratrzy.pl
Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

poniedziałek – piątek:
7.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 13.00
-----------------------
Punkt Pobrań:
poniedziałek – piątek:
7.00 – 12.00
sobota: 8.00 – 10.00

Rejestracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (NFZ)

tel: 22 390 33 00
rejestracja@bcmbonifratrzy.pl

poniedziałek – piątek:
7.00 – 18.00

Rejestracja Poradni Rehabilitacyjnej

tel: 22 390 33 00
rejestracja@bcmbonifratrzy.pl
Warszawa, ul. Bonifraterska 12

poniedziałek – piątek:
8.00 – 20.00

Rejestracja do Poradni Ziołolecznictwa

tel: 22 390 33 00
rejestracja@bcmbonifratrzy.pl

poniedziałek – piątek:
7.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 13.00

Administracja spółki

Dane spółki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
NIP: 8992919206,
REGON: 521336320
KRS: 0000952604

Wpisana do KRS dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dane Oddziału w Warszawie - sekretariat

ul. Sapieżyńska 3
00-215 Warszawa
tel: 22 390 33 35
warszawa@bcmbonifratrzy.pl

Biuro Administracji Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego pw. NMP Królowej Pokoju

Warszawa, ul. Sapieżyńska 3
-------------------------------
Menedżer ds. Obsługi Klienta
tel: 22 390 33 36,
570 968 956
dgr@bcmbonifratrzy.pl

poniedziałek - piątek:
9.00–15.00

Dyrekcja Oddziału w Warszawie

Kontakt przez sekretariat

tel: 22 390 33 35 warszawa@bcmbonifratrzy.pl
Koordynator ds. współpracy z firmami
m.pioro@bcmbonifratrzy.pl
Dział finansowo – księgowy
tel: 22 390 33 42 tel: 22 390 33 41
Koordynator administracji i projektów
tel: 22 390 33 35
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Topyła - Komosa

tel: 663 423 033 iodbcm@bonifratrzy.pl