Kontakt — Katowice

Szpital, oddziały i poradnie

Adres placówki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice

Punkt informacyjny

tel: 32 461 63 99
Bonifraterski Ośrodek Zdrowia – Poradnie Specjalistyczne
tel: 32 357 62 66 tel: 32 357 62 78
Izba przyjęć
tel: 32 357 62 70
Dział Diagnostyki Obrazowej
tel: 32 461 63 29
Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
tel: 32 357 62 56
Oddział Chirurgii Ogólnej
tel: 32 357 62 46
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pododdział Ortopedii Dla Dzieci

tel: 32 357 62 37
Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Pododdział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
tel. 32 357 62 69

Położnictwo
tel. 32 357 62 10

Oddział Neonatologiczny
tel: 32 357 62 64
Oddział Chorób Wewnętrznych
tel: 32 357 62 83
Oddział Gastroenterologiczny
tel: 32 357 62 04

Administracja spółki

Dyrekcja szpitala

Aleksandra Drobiec
Kontakt przez Sekretariat

tel: 32 357 62 08 fax: 32 357 62 38
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Małgorzata Topyła - Komosa

tel: 663 423 033
Pełnomocnik ds. Jakości

Jolanta Gąsiorowska

tel: +48 32 461 63 53
Dział Organizacyjny
tel: 32 357 62 99
Dział Rozliczeń i Statystyki
tel: 32 357 62 54
Dział Finansowo-Księgowy
tel: 32 461 63 83 tel: 32 461 63 32
Dział Personalny
tel: 32 357 62 33
Dział Informatyki
tel: 32 357 62 97
Dział Techniczno-Gospodarczy
tel: 32 357 62 52
Pielęgniarka Naczelna
tel: 32 357 62 21
Specjalista ds. Epidemiologii
tel: 32 461 63 43

Adres

Adres

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice