Zajęcia terapeutyczne

W naszym Domu od poniedziałku do piątku prowadzone są w świetlicy zajęcia z terapii zajęciowej. Terapeuta zajęciowy, Kapelan, gerontolog, psycholog naprzemiennie dbają o zwiększenie bądź utrzymanie sprawności umysłowej, manualnej i fizycznej naszych Pensjonariuszy.

Rodzaje terapii

W ramach terapii zajęciowej odbywa się:

  • socjoterapia; spotkania grupowe, towarzyskie, rozmowy, dyskusje, rozwiązywanie trudności pojawiających się na terenie Domu, wspólne planowanie wydarzeń, bale karnawałowe, uroczyste obchodzenie urodzin, wydarzeń z kalendarza.
  • arteterapia; podczas której odbywają się koncerty, wspólne oglądanie programów kulturalnych, wyjścia, spacery,
  • ergoterapia, podczas której wykorzystywane są techniki manualne do tworzenia ozdób, okolicznościowych kartek, prezentów.

W ramach terapii zajęciowej nasi Pensjonariusze dbają o ogród i znajdujące się w nim kwiaty, krzewy i warzywa.

Terapia zajęciowa prowadzona jest także przy łóżku Pacjenta często z wykorzystaniem technik rehabilitacji funkcji poznawczych.

O dobrostan naszych Pensjonariuszy dba także Kapelan podczas rozmów indywidualnych, poprzez prowadzenie katechez i spędzanie z nimi czasu na zajęciach w świetlicy.

Psycholog

Psycholog pracuje indywidualnie z Pacjentem, rozeznaje jego potrzeby i trudności tak, aby personel mógł jak najbardziej adekwatnie odpowiedź na potrzeby Pensjonariusza. Pani psycholog prowadzi także edukację grupową podczas zajęć odbywających się na świetlicy.

Gerontolog

Gerontolog- pracuje indywidualnie, skupiając się na problemach socjalnych, psychologicznych, logistycznych, profilaktyce zdrowotnej, warunkach życia. Gerontolog tak jak inni specjaliści odpowiedzialny jest za analizowanie potrzeb osób starszych.

Cały Zespół Opiekuńczo Terapeutyczny pracuje razem nad usprawnianiem intelektualnym, fizycznym, manualnym a także podnoszeniem standardu opieki dla Pensjonariuszy.