Diagnostyka

Ogólne informacje

Pacjenci Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego, poradni specjalistycznych oraz POZ mogą korzystać z wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni diagnostycznych:

  • Rezonansu magnetycznego,
  • Tomografu komputerowego,
  • Laboratorium,
  • USG, RTG,
  • Endoskopii,
  • Prób wysiłkowych

Pracownia Prób Wysiłkowych i Holtera

Pracownia wyposażona jest w: zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, aparaty Holtera, rejestratory zapisu EKG, rejestratory zapisu RR, defibrylator, aparat EKG Pracownia wykonuje badania komórkom wewnętrznym szpitala, jak również świadczy usługi odpłatne pacjentom zewnętrznym.

Więcej informacji

Pracownia RTG

Pracownia wyposażona jest w: aparat RTG Philips Cosmos z automatyką ekspozycji i miernikiem dawki, uniwersalny aparat RTG GE Precision Rxi ze stołem oraz skopią , automatyką ekspozycji i miernikiem dawki, aparat RTG jezdny Siemens do badań przyłóżkowych.

Więcej informacji

Pracownia USG

Pracownia wykonuje badania w zakresie: USG narządów wewnętrznych i piersi, USG Doppler, USG ginekologiczne w tym endowaginalne, USG echokardiograficzne. Pracownia wykonuje badania komórkom wewnętrznym szpitala, jak również świadczy usługi odpłatne pacjentom zewnętrznym.

Więcej informacji

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (MRI) jest techniką obrazowania medycznego, która wykorzystuje silne pole magnetyczne i fale radiowe, aby uzyskać obrazy wewnętrznych struktur ciała.

Więcej informacji

Laboratorium diagnostyczne

Laboratorium wykonuje badania z zakresu: hematologii, biochemii, analityki ogólnej, serologii grup krwi bakteriologii i wirusologii, krzepnięcia krwi (koagulologia), Świadczymy usługi komórkom wewnętrznym szpitala, jak również odpłatnie – pacjentom zewnętrznym. UWAGA: W przypadku usług odpłatnych skierowanie na badanie nie jest wymagane.

Więcej informacji

Pracownia Endoskopii

Pracownia wykonuje badania w zakresie: gastroskopii, kolonoskopii, polipektomii, eradykacji żylaków przełyku, tamowania krwawień z przewodu pokarmowego, profilaktyki wykrywania raka jelita grubego. Pracownia dysponuje wysokiej klasy sprzętem endoskopowym firmy Olympus. Badania histopatologiczne pobranych materiałów tkankowych wykonujemy w kooperacji z pracownią histopatologii Olympus Consilio posiadającą licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów.

Więcej informacji

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska