Informacja – Prawo Atomowe

Obowiązek informacyjny – prawo atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o. – Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi działalność medyczna w zakresie diagnostyki, nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.