Dla pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta:

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Klauzule informacyjne

Pełnomocnik ds. Pacjenta

  • Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych),
czynna: pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

  • Portal Praw Pacjenta
    www.rpp.gov.pl
  • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
    dr n. med. Witold Olejniczak

przyjmuje we wtorki w godz: 12.00 – 13.00 w pokoju nr 434 (IV piętro Szpitala)

Kluczowym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest wsparcie osób dotkniętych chorobą, w tym pomoc w realizacji ich praw.

Od marca 2018 r. pod bezpłatnym numerem wspólnej infolinii dla pacjentów: 800 190 590, w ramach programu „Łączy nas pacjent”, wraz z pracownikami biura Rzecznika Praw Pacjenta dyżurują i udzielają informacji przedstawiciele organizacji pacjentów.

To eksperci w swojej dziedzinie, często osoby, które same zmagały się z określonymi schorzeniami i na podstawie własnych doświadczeń mogą udzielić informacji o diagnostyce, rokowaniach i leczeniu danej choroby.

Opieka duszpasterska

Drodzy Pacjenci!

Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy pełnić swoją posługę, lecząc zarówno ciało, jak i duszę chorego. W tym duchu Kapelan Hospicjum odwiedza Pacjentów prawie codziennie, a Msze Święte odbywają się w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 14 w hospicyjnej kaplicy. Poza Eucharystią udzielane są inne sakramenty, a kapelan służy także rozmową i wsparciem duchowym.