Konferencje w Piaskach – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Konferencje w Piaskach

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

Zdjęcie lekarzy podczas wykładów.

W dzisiejszych czasach rehabilitacja stała się niezwykle ważną dziedziną medycyny, która pomaga ludziom powrócić do pełni zdrowia i sprawności po chorobie lub urazie. Aby zwiększyć świadomość na temat rehabilitacji oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniami w tej dziedzinie, organizowane są liczne konferencje poświęcone temu zagadnieniu.

XI Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją – 31 maja 2023

 • Nowe Technologie w Rehabilitacji Chorych- „Cybernetyka, robotyka, informatyka w służbie lekarza, terapeuty i pacjenta” – Wykłady wiodące:
 • „Neuroplastyczność w rehabilitacji” dr hab. n. med.  Małgorzata Łukowicz Prof. CMKP, Kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej oraz
 • „Robotyka -nowe perspektywy rehabilitacji”  dr hab. n. med.  Beata Tarnacka prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem Konferencji na stronie: https://www.konferencja-piaski.bonifratrzy.pl/ 

X Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 17 października 2018

 • Dziś i jutro Rehabilitacji w systemie opieki zdrowotnej – „Plastyczność, tajemna moc mózgu”– dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw., Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

IX Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 13 grudnia 2017

 • Rehabilitacja pacjentów onkologicznych – „Opieka koordynowana w onkologii”– dr hab. Adam Maciejczyk Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych

VIII Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 26 października 2016

 • Nowoczesna rehabilitacja chorych w wieku podeszłym. Aspekty prawne w rehabilitacji – prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorkowska – Tobis, Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

VII Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 04 marca 2016

 • Nowoczesne terapie zaburzeń funkcji poznawczych – prof. dr hab. med. Jarosław Sławek, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno – Psychiatrycznego, Gdańsk Uniwersytet Medyczny

VI Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 17 grudnia 2015

 • Współczesna rehabilitacja w Polsce i na świecie – prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji UM w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

V Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 15 kwietnia 2015

 • Stan funkcjonalny i poziom samoobsługi osób po urazie rdzenia kręgowego –
  dr hab. n.k.f. Tomasz Tasiemski, profesor nadzwyczajny (wykład przewodni)

IV Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 24 września 2014

 • Neuropsychologia w rehabilitacji – czego nadal nie wiemy? – prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska (wykład przewodni)

III Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 26 marca 2014

 • Klinimetria w udarach mózgu-wady i zalety – prof. dr hab. n. med. Józef Opara
  (wykład przewodni)

II Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 9 października 2013

 • Rehabilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym – prof. dr hab. Wojciech Kozubski
  (wykład przewodni)

I Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją – 24 kwietnia 2013

 • Epidemiologia, współczesne leczenie i rola rehabilitacji chorych po udarze mózgu –
  prof. dr n. med. R. Kaźmierski (wykład przewodni)