Medycyna Pracy w Warszawie

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

11 lutego 2024

Medycyna pracy to dziedzina medyczna, która zajmuje się zdrowiem pracowników. Jej celem jest zapobieganie chorobom zawodowym oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Lekarze pracujący w tej dziedzinie biorą pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na zdrowie pracowników, takie jak:

  • rodzaj pracy,
  • warunki pracy,
  • chemikalia i inne substancje toksyczne,
  • hałas,
  • stres,
  • fizyczne obciążenie.

Medycyna pracy

Zadaniem medycyny pracy jest diagnozowanie chorób zawodowych, monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz zapobieganie chorobom poprzez edukację i szkolenia.

W ramach medycyny pracy lekarze przeprowadzają badania pracowników przed zatrudnieniem oraz okresowe badania kontrolne, które pozwalają na wczesne wykrycie chorób zawodowych i zapobieganie ich pogłębieniu. Lekarze biorą również udział w projektowaniu bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy oraz w opracowywaniu procedur i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Dzięki działaniom lekarzy medycyny pracy pracownicy mogą pracować w bezpiecznych i zdrowych warunkach, co z kolei przekłada się na ich jakość życia.