Medycyna Sportowa i Dzień Samarytański

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

11 lutego 2024

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) to dziedzina obejmująca całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Pamiętając o osobach, które chcą rozpocząć aktywny tryb życia lub kontynuować go w sposób świadomy i bezpieczny ale także dla wyczynowych sportowców pod kątem zapobiegania kontuzji czy osiągniecia najlepszych efektów udostępniamy możliwość konsultacji medycyny aktywności ruchowej.
7 października 2023 r. godz. 9:00 – 13:00 Dzień Samarytański, który w tym roku udostępnia możliwość konsultacji z medycyny sportowej.
Można dowiedzieć się więcej o:
• żywieniu i suplementacji diety (odżywki, witaminy, itd.),
• indywidualnym rodzaju ćwiczeń i obciążeń treningowych,
• skutecznej regeneracji i odnowie biologicznej,
• diagnostyce i leczeniu przeciążeń,
• diagnostyce i leczeniu kontuzji sportowych (badania lekarskie, diagnostyka USG, RTG, MRI, TK, rehabilitacja, zabiegi).
Pozostały wolne miejsca na poradę medyczna z zakresu: medycyny sportowej, chirurgii ogólnej, gastroenterologii i ortopedii.
Skorzystaj i wygraj swoje zdrowie, a profilaktyka niech stanie się Twoją codziennością.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja elektroniczna!
Zgłoszenia zawierające dane (Imię i Nazwisko, pesel, adres zamieszkania z kodem pocztowym) wraz z podaniem rodzaju porady, należy wysłać na adres: dziensamarytanski@bonifratrzy.krakow.pl
Zwrotnie otrzymacie Państwo informacje potwierdzającą godzinę konsultacji.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do tych bez, których trudno byłoby zorganizować tak duże przedsięwzięcie:

SPONSORZY
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.
ENDOLINK Sp. z o. o. Sp. k.
GEMED ELJAS Sp.J.
HENRY KRUSE POLSKA Sp. z o.o.
P.T.H.U NIGRA-TRANS
BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o.
EMPRESA AGNIESZKA LACH-KORPAL
SELGROS
BELL POLSKA Sp. z o.o.
EURO-TRADE Sp. z o.o. Sp.K.
KJ MEBEL Kinga Wojtowicz
KGK TREND Sp. z o.o.
REKEEP POLSKA SA

PATRONI I PARTNERZY
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
Honorowy Patronat Prowincji Polskiej Zakonu Szpitala św. Jana Bożego br. Franciszka Salezego Chmiela, OH
Partner Przedsięwzięcia Województwo Małopolskie

Pełni uznani za życzliwość:
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Fundacja Bonifraterska
Konwent Zakonu Bonifratrów w Krakowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie