Nowoczesna podciśnieniowa terapia leczenia ran V.A.C. Ulta z systemem płuczącym w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie

14 czerwca 2024

Zdjęcie przedstawia urządzenie medyczne do leczenia ran

Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii naszego szpitala od lat stosuje terapię podciśnieniową leczenia ran, która znacząco przyspiesza gojenie ran przewlekłych. Nieustannie rozwijamy nowoczesne, małoinwazyjne metody operacyjne i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w leczeniu ran o różnej etiologii.

Zintegrowany system terapeutyczny do podciśnieniowej terapii ran V.A.C. Ulta umożliwia stosowanie podciśnienia w leczeniu ran oraz płukanie ich specjalnym płynem.

Zadaniem terapii (bez wprowadzenia płynu) jest wytworzenie środowiska sprzyjającego gojeniu się rany przez ziarninowanie lub wypełnienie ubytku ziarniną i jej zamknięcie. Terapia wspomaga przygotowanie łożyska rany do gojenia, powoduje zmniejszenie obrzęku, poprawia krążenie, zmniejsza wysięk i usuwa zakażenie.

Wprowadzenie płynu do rany wskazane jest u pacjentów, których stan może ulec poprawie dzięki drenażowi wspomaganemu podciśnieniem oraz kontrolowanemu podawaniu płynu w okolice rany i usuwania z niej roztworów do miejscowej pielęgnacji ran. Terapia płucząca zdecydowanie zapobiega nadmiernemu rozwojowi bakterii w ranie zainfekowanej i przyspiesza proces oczyszczania rany poprzez stałą dezynfekcję dna rany.

Terapia płucząca jest szczególnie skuteczna u pacjentów z ranami przewlekłymi, ostrymi, pourazowymi, owrzodzeniami związanymi z cukrzycą, nadciśnieniem, niewydolnością żylną oraz u pacjentów po przeszczepach skóry. Dzięki niej skraca się czas pobytu w szpitalu, a proces gojenia ran staje się bardziej komfortowy i higieniczny.

Pielęgniarka Opatrunkowa Klaudia Tomala
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Sabina Turek