Nowy Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Krakowie

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie Adama Małysza, który trzyma w rękach obraz przekazany mu przez brata. Przy stole stoi jeszcze jedna kobieta i mężczyzna.

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie ma historię sięgającą 400 lat. W budynku na ul. Trynitarskiej 11, świadczenia udzielane są od 1906 roku czyli ponad 100 lat.

W tych zabytkowych murach pacjenci leczeni są nowocześnie, a inwestycje w budynek, sprzęt i aparaturę medyczną pozwalają zachować najwyższe standardy.

Rok 2022 jest dla szpitala bardzo ważny – 1 stycznia minęła 25 rocznica odzyskania szpitala przez Bonifratrów.1 stycznia 1949 roku szpital został upaństwowiony i w strukturach publicznej służby funkcjonował prawie pół wieku, jako Szpital im. Edmunda Biernackiego – do 1 stycznia 1997 roku.  W tym czasie w szpitalu funkcjonował całkiem spory oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej, zajmujący najpierw dwa piętra w budynku B, potem jedno, a ostatecznie zespół przeszedł do innych ośrodków. Ponowny powrót świadczeń ortopedycznych nastąpił w kwietniu 2013 roku w ramach oddziału chirurgii ogólnej, od listopada tego roku, a więc też po ponad 25 latach rozpoczął działanie odrębny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Tylko w ostatnich pięciu latach na modernizacje i remonty oraz doposażenie w innowacyjną aparaturę medyczną w Szpitalu przeznaczone zostało ponad 20 mln złotych. Wszystkie oddziały przeszły gruntowne przebudowy i modyfikacje, w efekcie których osiągnęliśmy nie tylko poprawę estetyki, ale również funkcjonalności i bezpieczeństwa. Remont przestrzeni, które pozostały po przeniesieniu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii do nowych pomieszczeń stanowi zwieńczenie prowadzonych dotychczas prac modernizacyjnych i został sfinansowany ze środków własnych Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie przy dofinansowaniu uzyskanym z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach umowy z Wojewodą Małopolskim.

I tak stworzone zostało miejsce, gdzie indywidualne rozwiązania, nowoczesne technologie i wysoki standard pozwolą pacjentom z urazami sportowymi szybko wracać do zdrowia. Zespół wyjątkowych Specjalistów, którym kieruje Lek. Stanisław Szymanik, na co dzień zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, świadczący procedury operacyjne u dzieci oraz dorosłych gwarantuje profesjonalną opiekę medyczną, nawet w tych najbardziej skomplikowanych i trudnych sytuacjach. Zabiegi realizowane są metodami małoinwazyjnymi oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik videochirurgii, są to zabiegi artroskopowe kończyny górnej i dolnej, endoprotezy kończyny górnej i dolnej oraz chirurgia ręki i stopy. Poza tym wykonywane są procedury z zakresu nowoczesnej małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa i specjalistycznych operacji neurochirurgicznych. Rocznie wykonuje się w placówce blisko 700 skomplikowanych zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii, a od 2017 roku w szpitalu przy ul. Trynitarskiej 11 wykonano ich bez mała 3000.

– Krakowski Szpital oo. Bonifratrów osadzony jest na fundamencie wielowiekowej tradycji niesienia pomocy chorym – na misji wyrażonej w dewizie placówki: „Czyńmy dobro”. Dzisiaj przed placówką otwiera się nowy rozdział w lecznictwie. Nieustanne doskonalenie i rozwój są z pewnością jednymi z tych najważniejszych cech, które decydują o sukcesach w dziedzinie medycyny. Życzę, aby takich było jak najwięcej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ponadto, w dniu 24.11.2022 r. w uroczystych okolicznościach sformalizowana została współpraca z Polskim Związkiem Narciarskim. Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie zobowiązał się wspierać leczenie sportowców PZN wszystkich dyscyplin narciarskich: narciarstwa biegowego, kombinacji norweskiej, narciarstwa alpejskiego, snowboardingu, skoków narciarskich i narciarstwa dowolnego. Pani Dorota Puka Dyrektor Szpitala oraz prof. Mirosław Szura Dyrektor ds. Medycznych i Adam Małysz Prezes PZN, oraz Jan Winkiel Sekretarz Generalny PZN podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy. Prezes PZN Adam Małysz wyraził nadzieję, że z usług szpitala podopieczni związku będą korzystać jak najrzadziej lub wcale. – Sama świadomość, że w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych mamy za sobą ogromną wiedzę i doświadczenie specjalistów, daje nam poczucie bezpieczeństwa – mówił. Program wydarzenia zakładał debatę ekspercką pt. „Współczesne leczenie urazów sportowych – problemy i wyzwania”, w trakcie której Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zaznaczył: – Małopolska to region, który cieszy się ogromną popularnością w zakresie uprawiania sportów zimowych. To tu także wzrastają i trenują polscy skoczkowie i narciarze. Jestem przekonany, że zawarte dzisiaj porozumienie uzupełni bazę treningową o jakże ważne zabezpieczenie medyczne dla sportowców.

To ważne dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie wydarzenie uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in.:

Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Pan Robert Dziedzic – Dyrektor MOW NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych
O Franciszek Salezy Chmiel, OH – Prowincjał Zakonu Bonifratrów
Pani Wioletta Niemiec – Prezes Zarządu Bonifraterskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.
Pani Anna Żebranowicz – Członek Zarządu Bonifraterskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Dziękuje wszystkim  pracownikom Szpitala, na każdym szczeblu za zaangażowanie, entuzjazm i dbanie o pacjentów, tworzenie przyjaznej atmosfery i starania o dobry wizerunek Szpitala. To, czego dokonaliśmy w ostatnich latach, jest naszym wspólnym sukcesem, który możliwy był dzięki Państwa zaangażowaniu i pracy, wspólnie się z niego cieszymy. – mówiła Dorota Puka Dyrektor Szpitala.