Oddział chirurgii w ścisłej czołówce! – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Oddział chirurgii w ścisłej czołówce!

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

P ękamy z dumy. Małopolski NFZ o oddziale chirurgii w Szpitalu Bonifratrów: "drugie miejsce w Małopolsce pod względem liczby hospitalizowanych chorych chirurgicznych, 3331 pacjentów, 2219 operacji, największa liczba małoinwazyjnych, laparoskopowych usunięć pęcherzyka żółciowego oraz największa liczba operacji naprawczych przepuklin pachwinowych."

Dane dotyczą ubiegłego roku, a zostały przedstawione podczas spotkania na temat sytuacji oddziałów chirurgicznych województwa małopolskiego, z udziałem konsultanta wojewódzkiego z chirurgii ogólnej, prof. dr hab. med. Andrzeja Matyji, zorganizowanego z inicjatywy Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

To nie koniec. Zgodnie z przedstawionymi danymi uzyskanymi z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nasz Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej spełnia kryteria ilościowe umożliwiające kontynuację nauczania rezydentów chirurgii.