Poświęcenie Pododdziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Poświęcenie Pododdziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

N owoczesny Pododdział Onkologii Ginekologicznej mieści się w zabytkowej XiX wiecznej części budynku Szpitala. Każda z siedmiu sal chorych malowana w ciepłych barwach posiada odrębny węzeł sanitarny i komfortowe wyposażenie. Jednak to, co najistotniejsze to wykwalifikowany personel, który zapewnia profesjonalną usługę medyczną i serdeczne podejście do pacjentek.

Nowy pododdział

W Pododdziale Ginekologii Onkologicznej realizowane są wysokospecjalistyczne świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia operacyjnego nowotworów narządu rodnego. Świadczenia są bezpłatne, wykonywane dla pacjentek ubezpieczonych w ramach umowy z NFZ.