Poszukujemy wolontariuszy w Katowicach!

BCM

11 lutego 2024

Z myślą o chorych w dniach 30 października – 1 listopada na Cmentarzu Bonifratrów w Katowicach-Bogucicach oraz na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Murckowskiej będziemy kwestować na rzecz osób chorych na nowotwory.

Zostań wolontariuszem w tej Akcji i wspólnie zadbajmy o lepsze możliwości opieki dla chorych.

Kontakt z Organizatorem

695 858 529

konwent@bonifratrzy.katowice.pl

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcą włączyć się czynnie do tegorocznej kwesty!