Pożegnanie Dyr. Doroty Puki

BCM

11 lutego 2024

Dzień 28 czerwca 2023 roku na długo pozostanie w sercach i w pamięci zarówno Braci Bonifratrów, Współpracowników Szpitala św. Jana Grandego w Krakowie, a przede wszystkim w sercu i w pamięci naszej, nieodżałowanej Pani Prezes i Dyrektor Szpitala Doroty Puka, która przez ponad osiem lat charyzmatycznie zarządzała dziełem Bożym, jakim jest od czterystu lat Szpital Bonifratrów na Kazimierzu. Pod przewodnictwem Ojca Alberta Chmielowskiego OH, Rektora i Kustosza Diecezjalnego Sanktuarium św. Jana Bożego i Kapelana szpitala Bracia i liczne grono Współpracowników zgromadzili się o godz. 6.30 w kościele, aby w czasie Mszy świętej dziękować za Osobę Pani Dyrektor i Jej ofiarną pracę prosząc o błogosławieństwo Boże w dalszym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita w uznaniu zasług na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowia publicznego uroczyście wręczył odznaczenie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Pani Dorocie Puka, mówiąc: „Jakiś czas temu miałem zaszczyt przekazać odznaczenia państwowe grupie pracowników krakowskiego Szpitala Zakonu Bonifratrów. Dziś do tego grona dołącza P. Dyrektor Dorota Puka, otrzymując Złoty Krzyż Zasługi. To swoisty symbol wspólnego wkładu całego środowiska Szpitala w jego rozwój i bieżącą opiekę nad pacjentami, także w niełatwych czasach pandemii COVID-19. Szpital, tworząc zwarty i sprawny system naczyń połączonych, zdał tamten niełatwy egzamin. Serdecznie gratuluję i dziękuję za Państwa ciężką pracę”.

Wiele słów wdzięczności padło z ust Pana Prof. dr hab. med. Mirosława Szury, Kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej, Ojca Ambrożego Marii Pietrzkiewicza OH, byłego Przeora.

Ojciec Albert dziękując P. Prezes przytoczył słowa z listu św. Jana Bożego Ludwika Baptysty: „Będąc  tutaj, będziesz musiał być posłusznym i pracować o wiele więcej niż dotąd, poświęcić się całkowicie sprawom Bożym, wreszcie nieustannie oddawać wszystkie siły w służbie ubogim. Nie przychodź więc tu, by wieść spokojny żywot, lecz żeby pracować: najcięższe prace są udziałem najukochańszego dziecka”. – Taka była i jest właśnie nasza Pani Dyrektor. Na twarzach wielu osób rysowało się wzruszenie ale nade wszystko serdeczna wdzięczność, szacunek i uznanie.

 

Na uwagę zasługuje podziękowanie wyrażone przez P. Martę Grochal, Naczelną Pielęgniarkę szpitala, która
w imieniu Pracowników szpitala  przedstawiła charakterystykę i dokonania Pani Prezes w bonifraterskim dziele, jakim jest szpital krakowski.

 

,,Są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą zakończyć się przyjaźnią.

 

Szanowna Pani Dyrektor!

Początek pracy w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie w roku 2015, a wkrótce potem objęcie przez Panią stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Szpitala był czasem obfitującym w niecodzienne wydarzenia i związane z nimi wyzwania dla naszej Placówki.

Naszą wspólną szpitalną drogę rozpoczęła powierzona nam misja organizacji zabezpieczenia medycznego podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w  lipcu 2016 roku. Już wtedy, jako pracownicy zwróciliśmy uwagę na szczególną otwartość, troskę o Współpracowników oraz nieprzeciętne zaangażowanie Pani Dyrektor w należytą organizację tychże wydarzeń. Na zawsze pozostanie nam w pamięci moment, gdy ramię w ramię z kadrą medyczną stacjonowała Pani w namiocie medycznym, dbając o każdy szczegół naszej misji, a przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów.

Kolejne lata Pani pracy przyczyniły się do osiągania przez naszą Placówkę dobrych wyników ekonomicznych, choć jednocześnie nie szczędzono nakładów finansowych na inwestycje, modernizację zabytkowego Szpitala oraz rozwijanie nowych kierunków działalności medycznej. Dzięki temu nasz Szpital może nadal zachowywać najwyższe standardy w świadczeniu usług medycznych.

Wśród wielu prac remontowych tego okresu należy wymienić przede wszystkim:

– generalny remont Izby Przyjęć i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, m.in. poprzez wykonanie podjazdu i zadaszenia dla karetek,

– całościową modernizację oddziałów Szpitala – w tym Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zyskał zupełnie nową i funkcjonalną przestrzeń w naszym Szpitalu. Modernizacji poddano również pracownie i poradnie naszego Szpitala.

Szpital został dostosowany do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych, wymienione zostały trzy windy, które w zdecydowany sposób poprawiły transport wewnątrzszpitalny. Odnowione zostały również wizytówki Szpitala – jego zabytkowa elewacja oraz ogród wewnętrzny. Szpital zyskał także zabezpieczenie w dodatkowe ujęcie wody. Warto dodać, że wszystkie te prace prowadzone były bez przestoju w działalności medycznej, co wymagało wyjątkowego wysiłku organizacyjnego ze strony Dyrekcji i pracowników.

Ostatnie lata, oprócz niezbędnych remontów, to okres wzmożonego rozwoju działalności medycznej naszego Szpitala. To dzięki Pani staraniom w zeszłym roku otwarty został nowy Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej.

Inwestycje w nowy, specjalistyczny sprzęt, wdrażanie nowoczesnych technik zabiegowych, kadra medyczna na najwyższym poziomie – wszystko to przyczynia się do osiągania wysokich standardów leczniczych, a przede wszystkim zadowolenia naszych pacjentów.

W okresie pełnienia funkcji przez Panią Dyrektor przypadł doskonale przez nas pamiętany czas pandemii. Stawiał on przed nami nieznane wyzwania. Dzięki Pani pełnemu wsparciu, determinacji i dosłownie całodobowej dyspozycyjności przetrwaliśmy ten trudny okres.

Zdarzały się momenty, kiedy Pani Dyrektor była nieugięta w swoich decyzjach. Pomimo naszego zwątpienia i braku chęci do działania mobilizowała nas Pani do realizacji wyznaczonych celów. Dzięki temu obecnie jesteśmy jedynym szpitalem bonifraterskim, który może poszczycić się aktualnym certyfikatem akredytacyjnym (zdobytym w okresie pandemii!).

Pragniemy wyrazić nasze najgłębsze uznanie i wdzięczność za wysiłek i zaangażowanie Pani Dyrektor, włożone przez ostanie osiem lat w pracę na rzecz rozwoju Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego
w Krakowie. Mamy nadzieję, że wypracowane do tej pory sukcesy i renoma, które zdobyliśmy z Panią, jako Dyrektorem Szpitala, zostaną w przyszłości kontynuowane, a nasza Placówka nadal będzie dążyć do osiągania najwyższych standardów.

Życzymy z całego serca, aby Pani dalsza ścieżka kariery przebiegała równie pomyślnie, jak tutaj –
w Krakowie, a czas spędzony wśród nas był zawsze wspominany jako piękna i niezapomniana przygoda! Szczęść Boże na nowej drodze Pani Dyrektor!

 

Pani Dorota Puka z wdzięcznością odniosła się do wyróżnienia, które stało się Jej udziałem wyrażając podziękowania za bardzo dobrą i skuteczną pomoc i współpracę z Panem Wojewodą. Będąc osobą bardzo skromną zapewniła, że przyjmuje medal, ale ma świadomość, że należy się on wszystkim tym, którzy wraz z Nią ciężko pracowali przez te lata wspólnej drogi dla dobra człowieka chorego. Zapewniła, że dobro, które się dokonało było możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu Współpracowników szpitala. Ojciec Ambroży Maria OH zapewnił Panią Prezes, że za św. Ojcem Janem Bożym może powiedzieć „Nagroda Twoja już jest zapisana w Niebie” /Ambroży Maria OH/, /Marta Grochal/