Psychologia, jako nieodłączny element rehabilitacji neurologicznej we Wrocławiu

BCM

11 lutego 2024

spotkanie z psychologiem

Proces rehabilitacji jest dla Pacjenta dużym wyzwaniem i wymaga motywacji i zaangażowania, by pokonać chorobę i powrócić do stanu niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym. W naszym Ośrodku nieodłącznym elementem rehabilitacji neurologicznej jest zadbanie również o psychikę i stan emocjonalny Pacjenta.

Początkowo terapia może być zniechęcająca, ponieważ postępy są zwykle małe, czasem nawet trudno zauważalne dla osoby chorej. Ważnym czynnikiem jest czas. Psycholog prowadzi Pacjenta przez różne etapy zdrowienia. Opiera swoje działania na licznych teoriach z zakresu psychologii i neuropsychologii, aby przez różne ćwiczenia i rozmowy inicjować, przyspieszać i wspierać proces neuroplastyczności mózgu, czyli odbudowę utraconych funkcji w wyniku udaru, wypadku, zabiegu chirurgicznego lub innej choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Ludzie dotknięci trudnościami wynikającymi z choroby neurologicznej mogą wykazywać np. zaburzenia pamięci, uwagi, orientacji w przestrzeni, zaburzenia językowe czy trudności w radzeniu sobie z emocjami. Często bywa tak, że utrudnia im to powrót do codziennego funkcjonowania i pełnienia dotychczasowych ról społecznych. Ta nagła zmiana drastycznie i radykalnie zmienia życie chorego i jego rodziny. Psycholog może udzielić wsparcia w kryzysie oraz informacji związanych z charakterem ograniczeń Pacjentowi, oraz jego rodzinie, która chce wspierać i wspomagać członka rodziny w dochodzeniu do zdrowia.

Przed rozpoczęciem rehabilitacji neuropsychologicznej wykonywane są badania, które mają na celu określenie rodzaju występujących zaburzeń i ich nasilenia. Podczas kolejnych spotkań z psychologiem Pacjent wykonuje zadania i ćwiczenia, które mają na celu usprawnienie zaburzonych funkcji, ale w oparciu o te funkcje, które zostały zachowane. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Pacjenta. Regularne ćwiczenia powodują zazwyczaj poprawę zaburzonych funkcji poznawczych. Zdarza się, że wypracowujemy dodatkowe alternatywne sposoby radzenia sobie z ograniczeniami. W większości Pacjenci zauważają poprawę koncentracji, pamięci oraz ogólnie lepsze funkcjonowanie intelektualne. Rehabilitacja jest procesem, który wymaga od Pacjenta wytrwałości, a o tę trudno, gdy w zderzeniu z niesprawnością dominuje lęk, niepokój, poczucie straty. Psycholog towarzyszy w tej drodze Pacjentowi, dzieli się z nim spostrzeżeniami, okazuje zrozumienie. Pozwala to na spojrzenie we własne emocje i zwiększenie kontroli nad swoim zachowaniem.

Połączenie wszystkich proponowanych w naszym Ośrodku dziedzin rehabilitacji wpływa na ogólną poprawę funkcjonowania Pacjenta, co przekłada się na poprawę jakości jego życia.