Spotkanie kadry zarządzającej BCM sp. z o.o.

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

11 lutego 2024

W czwartek 24 sierpnia br. odbyło się spotkanie kadry zarządzającej naszą spółką medyczną.

Prowincjał o. Franciszek Salezy Chmiel OH spotkał się z przedstawicielami spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli br. Eugeniusz Kret, Prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., Dyrektorzy Oddziałów, Dyrektorzy Liniowi, a także Doradcy, Eksperci i Pracownicy Kurii Prowincjalnej, skupiono się przede wszystkim na ustaleniu planu działania i dalszego rozwoju Spółki BCM. Omówiono jej obecną sytuację, w tym główne ryzyka, które wystąpiły lub mogą się pojawić.

Ojciec Prowincjał przypomniał również kluczowe momenty z życia Św. Jana Bożego i historii Zakonu Szpitalnego. Podkreślił istotną rolę Rodziny Bonifraterskiej zbudowanej w oparciu o wiarę chrześcijańską i wartości jakie przyświecały Świętemu Janowi Bożemu i Jego Współpracownikom.