Zadania realizowane ze środków publicznych w Krakowie

BCM

11 lutego 2024

Zadanie realizowane ze środków publicznych

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia 8 dodatkowych stanowisk z dostępem do gazów medycznych – w związku z Covid-19

Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19:  212 285,00 zł

Całkowita wartość zadania:  1 197 257,73 zł

Utworzenie 8 dodatkowych stanowisk z dostępem do gazów medycznych pozwoli zapewnić odpowiednie warunki leczenia pacjentów, niezbędne przy prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Przewoźny Aparat RTG Raybow Flex PML-4APR z systemem cyfrowym.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie otrzymał dofinansowanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego – w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego  – Przewoźny Aparat RTG Raybow Flex PML-4APR z systemem cyfrowym”

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19: 287 715,00 zł

Całkowita wartość zadania: 287 715,00 zł

Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami.

Zakupione urządzenia będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem Sars-Cov-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będą wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.