Zainstalowano nową rozdzielnicę prądową

BCM

10 kwietnia 2024

Zdjęcie przedstawia rozdzielnicę prądową stojącą w pomieszczeniu zamkniętym.

I

Informujemy, że w budynku Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3, wykonano instalację nowej rozdzielnicy prądowej z głównym wyłącznikiem prądu wraz z łączem elektrycznym i nowym przyłączem zewnętrznym
w ogrodzeniu budynku. 

Rozdzielnica została sfinansowana ze środków uzyskanych od PZU, na podstawie zawartej umowy zadania prewencyjnego.