Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Rocznie leczymy ponad 2500 pacjentów, w 2022 roku wykonaliśmy około 2100 zabiegów operacyjnych. U ponad 600 pacjentów usunęliśmy laparoskopowo pęcherzyk żółciowy, u ponad 240 pacjentów usunęliśmy laparoskopowo nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego i u niespełna 1000 zaopatrzyliśmy przepuklinę brzuszną metodą klasyczną lub laparoskopową.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do leczenia, średni czas hospitalizacji pacjenta wynosi jeden dzień dla pacjentów nieonkologicznych i ok. 4 dni dla onkologicznych. Częstość powikłań infekcyjnych wynosi poniżej 2% co kwalifikuje Oddział jako niezainfekowany i bezpieczny.

Pracujący w Oddziale lekarze są aktywnymi członkami European Association
of Endoscopic Surgery (EAES), Society of American Gastrointestinal
and Endoscopic Surgeons (SAGES) oraz członkami Sekcji Przepuklinowej Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz European Hernia Society (EHS). Ordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) oraz Przewodniczącym Zarządu Oddziału Krakowskiego TChP. W Oddziale pracują też lekarze będący członkami najbardziej prestiżowych towarzystw chirurgicznych na świecie – American College of Surgeons (ACS) oraz Intenational Society of Surgery (ISS/SIC).

Zespół lekarski ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, kursach i warsztatach,
aby zapewnić chorym bezpieczeństwo i opiekę na najwyższym poziomie. Prowadzimy także działalność naukowo-badawczą, a nasze publikacje prezentujemy na prestiżowych międzynarodowych konferencjach.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako jeden z pierwszych oddziałów chirurgicznych w Krakowie, rozpoczął rutynowe wykonywanie laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego. Obecnie te zabiegi są standardowym sposobem postępowania na całym świecie. Doskonały sprzęt chirurgiczny, najnowsza technologia laparoskopowa oraz ponad 20 letnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu zabiegów minimalizują ryzyko powikłań okołooperacyjnych co przekłada się na dobre wyniki leczenia.

Operacje przepuklin pachwinowych i brzusznych przeprowadzane są wyłączenie techniką beznapięciową z wszyciem siatki z tworzywa sztucznego, zgodnie z europejskimi i światowymi standardami leczenia przepuklin. Obecnie coraz więcej z tych operacji, wykonywanych jest metodą laparoskopową. Wieloletnie doświadczenie w laparoskopowych operacjach przepuklin pachwinowych sprawiło, że nasz oddział stał się cenionym ośrodkiem szkoleniowym, który odwiedzają chirurdzy z Polski i zagranicy.

Pacjenci z chorobą nowotworową leczeni w naszym Oddziale objęci są kompleksową opieką od momentu rozpoznania. O sposobie leczenia decyduje konsylium lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej. Dobór metody leczenia każdorazowo zgodny jest z wytycznymi opracowanymi pod nadzorem Polskiej Unii Onkologicznej oraz z aktualnymi zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych. Wykonujemy zabiegi operacyjne w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego. Rak jelita grubego i odbytnicy operowany jest metodą laparoskopową, co zapewnia minimalizację dolegliwości bólowych i skrócenie czasu pobytu w szpitalu po zabiegu operacyjnym, przy zachowaniu pełnej radykalności leczenia onkologicznego. Guzy nadnerczy,
tak jak w większości renomowanych ośrodków, operowane są metodą laparoskopową. Natomiast dobór metody leczenia raka żołądka i raka trzustki zależy głównie od stopnia jego zaawansowania, przy czym guzy śródścienne żołądka (GIST) operujemy laparoskopowo. Rak tarczycy operowany jest w sposób klasyczny z zachowaniem pełnej dbałości o radykalność wycięcia i minimalizację powikłań. W Oddziale zatrudnionych jest trzech specjalistów chirurgii onkologicznej będących równocześnie członkami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i European Society of Surgical Oncology (ESSO).

Oddział ściśle współpracuje z pracowniami diagnostycznymi Szpitala,
w tym z Pracownią Endoskopii, Pracownią USG i Pracownią Tomografii Komputerowej zapewniając Pacjentom szeroki profil badań diagnostycznych
oraz wysokospecjalistyczne kompleksowe leczenie.

W pełni profesjonalne, a przy tym serdeczne i ciepłe podejście Pielęgniarek Oddziału jest od lat wysoko oceniane przez Pacjentów i ich rodziny.
Potwierdzają to opinie wyrażone w ankietach satysfakcji Pacjentów.

Wyremontowany w 2017 roku Oddział posiada 26 łóżek, w tym 4 intensywnego nadzoru, składa się z 10 sal chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposażonymi w łazienki, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
sali intensywnego nadzoru, izolatki ze śluzą sanitarną oraz zaplecza socjalnego. Wszystkie sale chorych posiadają klimatyzacje. To nie tylko nowoczesny wygląd
i wysoki standard funkcjonalny, ale przede wszystkim poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy profesjonalnego personelu medycznego.

Na terenie całego Szpitala można uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu.

Na Oddział przyjmowani są Pacjenci w ramach umowy z NFZ.

Kadra Oddziału:

  • kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, FACS
  • zastępca kierownika: dr n. med. Rafał Solecki
  • pielęgniarka oddziałowa: Monika Kaczorowska