Certyfikaty

Od wielu lat wszystkie Oddziały Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o. o. posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Certyfikat ISO 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji posiada Szpital Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi. Wdrożenie i poddanie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 i ISO 27001 polega przede wszystkim na określeniu i późniejszym stosowaniu rozwiązań proceduralnych mających zapewnić odpowiedni i stały poziom jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa informacji. Szpitale Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o. o. Oddział w Krakowie, Katowicach i Łodzi od kilku lat utrzymują status Szpitala akredytowanego. Certyfikat ten przyznawany jest przez Ministra Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

Fakt posiadania przez szpital certyfikatu akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych wysokich standardów, wpływających na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna.

Zarząd Bonifraterskiego Centrum Medycznego wspiera wszelkie działania na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, realizacji założonych celów niezbędnych do utrzymywania oraz funkcjonowania Systemów Zarządzenia Jakością, a także do ciągłego doskonalenia ich skuteczności.

Polityka zarządzania jakością

Katowice

Kraków

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie od wielu lat dba o wysoką jakość opieki nad pacjentem.
Od 1999 r. utrzymuje status Szpitala akredytowanego, certyfikat ten przyznawany jest przez Ministra Zdrowia. Ostatnia wizyta akredytacyjna CMJ odbyła się w lipcu 2021 r.

Utrzymuje również od lat certyfikat ISO 9001, który co roku jest on odnawiany.

Piaski

Warszawa

Wrocław