BCM w Warszawie przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” – Bonifraterskie Centrum Medyczne

BCM w Warszawie przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

Bonifraterskie Centrum Medyczne w projekcie Bezpieczny Szpital to bezpieczny pacjent

B onifraterskie Centrum Medyczne przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Celem akcji jest zredukowanie liczby przypadków ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny, spowodowany zranieniami i zakłuciami podczas codziennej pracy.

Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”, to inicjatywa Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która została przygotowana w oparciu o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej, dotyczącą zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych przygotowanych przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych wydanych na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.