Dotacja na unieszkodliwianie odpadów medycznych w związku z pandemią koronawirusa w Łodzi

BCM

11 lutego 2024

Zadanie pn.

Unieszkodliwianie odpadów medycznych w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o. – Oddziale w Łodzi w związku z pandemią koronawirusa

Wartość ogólna zadania: 107. 831,64 PLN

Dotacja otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 106.752,00 PLN

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Łodzi podpisało w dniu 25.11.2022 r.  Umowę nr 666/OZ/D/2022 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ’Unieszkodliwianie odpadów medycznych w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o. – Oddziale w Łodzi w związku z pandemią koronawirusa” w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zdań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja”.

www.wfosigw.lodz.pl