4. Konferencja Choroby Jelita Grubego z udziałem lekarzy naszego szpitala

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

15 marca 2024

Fotografia przedstawia elegancko mężczyznę przemawiającego przez mikrofon

K

ilka dni temu zakończyła się 4. Konferencja Choroby Jelita Grubego, zorganizowana pod naukowym kierownictwem profesorów: Antoniego Szczepanika – kierownika III Katedry Chirurgii UJ, i Mirosława Szury – kierownika Kliniki Chirurgii UJ oraz naszych Klinicznych Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Tegorocznym tematem wiodącym był rak jelita grubego oraz wszelkie zagadnienia z nim związane.

Wśród wykładowców z renomowanych ośrodków krajowych i zagranicznych byli również lekarze Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej naszego szpitala: dr Tomasz Gach, dr Rafał Solecki i prof. Mirosław Szura. Przez dwa dni (7-8 marca br.) prezentowano najnowsze dane związane z diagnostyką i leczeniem chorych z rakiem jelita grubego oraz omawiano współcześnie obowiązujące standardy postepowania. Rak jelita grubego i odbytnicy to drugi co do częstości nowotwór złośliwy u obu płci w Europie. W naszym Szpitalu rocznie leczymy ponad 300 chorych z rakiem jelita grubego, głównie metodami małoinwazyjnymi takimi jak laparoskopia i endoskopia. Pacjenci wymagający dodatkowego leczenia onkologicznego, radioterapii lub chemioterapii, objęci są opieką skoordynowaną opartą o tzw. Pakiet Onkologiczny.
Takie skojarzone leczenie jest podstawą dającą szanse na pełne wyleczenie w zaawansowanym procesie nowotworowym.

Liczny udział lekarzy i pielęgniarek naszego szpitala w ww. konferencji świadczy o ich dużym zaangażowaniu w doskonalenie procesu leczenia, co powinno prowadzić do dalszej poprawy wyników leczenia chorych. Pełen program konferencji dostępny jest tutaj.