Bonifraterska konferencja ziołolecznictwa 2022 – podsumowanie

BCM

11 lutego 2024

Bonifraterska konferencja ziołolecznictwa 2022 fitoterapia u osób starszych 25 listopada 2022 r - Warszawa Centrum Okopowa Caritas ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

W dniu 25 listopada br. zakończyła się Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2022, której tematem przewodnim była: Fitoterapia u osób starszych. Była to druga edycja Konferencji organizowanej przy współpracy z ośrodkami akademickimi

Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął profesor Kazimierz Głowniak, były wieloletni kierownik Katedry Farmakognozji UM w Lublinie, członek grupy Komisji Farmakopei Europejskiej d.s. Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W wydarzeniu pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego profesora Waldemara Kostewicza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kaźmierza Kardynała Nycza oraz generała Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego brata Jesús Etayo Arrondo wzięło udział 170 uczestników (115 osób w sposób stacjonarny i 55 w formie on-line) z różnych środowisk związanych z fitoterapią, wśród nich pracownicy naukowi Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii i Technologii Postaci Leku oraz innych instytucji badawczo-naukowych, a także farmaceuci apteczni. Środowisko lekarskie reprezentowali przede wszystkim specjaliści geriatrii, neurologii, psychiatrii, ale obecni byli też laryngolodzy i lekarze rodzinni związani zarówno z ośrodkami uniwersyteckimi jak i szpitalami i przychodniami skupiającymi się na świadczeniu usług medycznych. Było również wielu miłośników fitoterapii wykonujących inne zawody.

Już pierwsza z czterech sesji ustnych omawiająca problemy zdrowotne osób starszych pokazała, że o programie Konferencji można powiedzieć tak jak o filmach Hitchcocka tzn. najpierw trzęsienie ziemi a potem napięcie tylko rośnie.

Konferencję rozpoczęli bowiem: profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, profesor Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii UM w Łodzi, prorektor tej Uczelni i profesor Przemysław Mikołajczak kierownik Katedry Farmakologii UM w Poznaniu, prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Następnie wygłoszono dziesięć kolejnych wykładów eksperckich oraz zaprezentowano 26 doniesień naukowych na Sesji Plakatowej .Spośród tych ostatnich Prowincjał Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów wybrał najciekawsze doniesienie przyznając pierwszą nagrodę Julii Górnickiej z koła naukowego Free Radicals przy Zakładzie Chemii Organicznej i Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. ,,Otrzymywanie kokryształów kurkuminy z kwasem galusowym i badania ich właściwości antyoksydacyjnych”

Prowincjał brat Franciszek Salezy Chmiel OH, przyznał również dwie drugie nagrody ex aequo dla dr n. med. Agnieszki Zakrzeskiej z Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku oraz dla dr n. farm Pawła Kubicy z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziękujemy Partnerom Konferencji: Polskiemu Towarzystwu Farmacji Klinicznej, Polskiemu Komitetowi Zielarskiemu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB w Poznaniu,  Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. (Produkty Bonifraterskie) za wsparcie, którego udzielili.

Składamy podziękowania Sponsorom Konferencji: Phytopharm Klęka S.A., Ziołolek Sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., STU ERGO Hestia S.A., Supra Brokers S.A., Mercator Medical S.A., KAMSOFT S.A., Instytut Badawczy Innowacyjno Rozwojowy „BIOTOMED” Sp. z o.o.

Dziękujemy Partnerom Konferencji: Polskiemu Towarzystwu Farmacji Klinicznej, Polskiemu Komitetowi Zielarskiemu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich-PIB w Poznaniu,  Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. (Produkty Bonifraterskie) za wsparcie, którego udzielili.

A nade wszystko dziękujemy wykładowcom, autorom doniesień naukowych oraz uczestnikom stacjonarnym i on-line Konferencji.

Więcej informacji wraz z galerią zdjęć na stronie: Sprawozdanie z Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022