Dzień Otwarty dla pacjentów z problemami jaskry

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

14 marca 2024

J

askra to grupa chorób powodująca postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, który przekazuje bodźce wzrokowe z gałki ocznej do mózgu. Często, choć nie zawsze, uszkodzenie nerwu wzrokowego jest związane z podwyższeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Szacuje się, że w Polsce na jaskrę choruje około 800 tysięcy osób. Choroba prowadzi do pogarszania się wzorku, a jeśli nie jest leczona – do jego utraty.
Jaskra jest jedną z głównych nieodwracalnych przyczyn ślepoty u osób starszych, ale cierpią na nią również osoby młode. Jest groźna także dlatego, że wiele form jaskry rozwija się przez wiele lat bezobjawowo, do późnych jej stadiów. Chory długo może nie zauważać, że z jego wzrokiem dzieje się coś złego, ponieważ utrata pola widzenia następuje stopniowo.

Co zrobić, żeby nie dać się zaskoczyć jaskrze?

Trzeba regularnie badać swój wzrok u okulisty, który jest w stanie zauważyć zmiany na dnie oka nawet kilka lat wcześniej, niż wystąpią pierwsze objawy jaskry. Ważny jest oczywiście pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. O kontrolnych wizytach u okulisty powinny pamiętać szczególnie osoby starsze, bo z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania na jaskrę – po ukończeniu 50 lat powinno się przynajmniej raz na 2 lata sprawdzić ciśnienie wewnątrzgałkowe i wygląd nerwu wzrokowego. Do okulisty trzeba pójść natychmiast, bez względu na wiek, jeśli pojawi się nagłe pogorszenie widzenia, powiązane z bólem, zaczerwienieniem oka, poszerzeniem źrenicy, bólem głowy.

Rozwój jaskry można spowolnić lub zatrzymać

Skuteczność leczenia zależy od typu choroby i stopnia jej zaawansowania, a więc od tego, na jakim etapie jej rozwoju została rozpoznana i zdiagnozowana. Sposób leczenia jest indywidualnie dobierany dla każdego pacjenta. Terapia polega najczęściej na obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. W większości przypadków wystarcza włączenie leków w postaci kropli do oczu lub wykonanie zabiegu laserowego. Osoby chorujące na jaskrę powinny być jednak wciąż pod stałą opieką lekarską, ponieważ choroba może się rozwijać (progresja choroby) i zastosowane po jej rozpoznaniu metody leczenia mogą po pewnym czasie okazać się nieskuteczne.

Leki przestają skutkować. Co dalej?

Wówczas wdrażane są operacyjne metody leczenia jaskry. Według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS) operacyjne leczenie tej choroby należy rozważyć przy braku możliwości kontrolowania progresji neuropatii podczas stosowania dwóch rodzajów kropli, obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Operacje przeciwjaskrowe wykonywane są z użyciem różnych technik. Dostępne są klasyczne zabiegi przetokowe (trabekulektomia), zabiegi z wszczepianiem specjalnych implantów i setonów filtrujących (Preserflo MicroShunt, zastawka Ahmeda), a także cyklodestrukcyjne, w tym mikroplusowa cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa (MP-TSPC).

U pacjentów z mniejszym stopniem uszkodzenia jaskrowego i odpowiednimi warunkami anatomicznymi wykonuje się także małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne (MIGS), takie jak goniotomia nożem Kahooka, wszczepienie mikroimplantu iStent do kanału Schlemma. Ich najważniejszą zaletą jest krótszy czas zabiegu i mniejsze ryzyko powikłań pooperacyjnych niż w przypadku technik klasycznych. Co istotne, leczenie operacyjne jaskry można wykonać jednoczasowo z operacją usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.

W poniedziałek 25 marca br. nasza Poradnia Okulistyczna organizuje Dzień Otwarty dla pacjentów, którzy mają problem z jaskrą. Żeby zapisać się na badanie wystarczy zadzwonić do rejestracji Poradni Specjalistycznych
pod numer tel.: 42 220 30 30.

W Poradni Okulistycznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi, w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) można wykonać badania diagnostyczne, pozwalające rozpoznać i zdiagnozować jaskrę oraz zabiegi i operacje stosowane w leczeniu tej choroby.

Dostępne procedury diagnostyczne:

 • Tonometria aplanacyjna – badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Pachymetria – badanie centralnej grubości rogówki (CCT)
 • Gonioskopia – ocena kąta przesączania
 • Perymetria – badanie pola widzenia
 • OCT tarczy i plamki żółtej – optyczna koherentna tomografia
 • OCT przedniego odcinka – optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka
 • UBM – ultrabiomikroskopia – badanie USG przedniego odcinka gałki ocznej przy zastosowaniu specjalnej sondy

Dostępne procedury zabiegowe:

Laserowe

 • Irydotomia laserowa przy pomocy lasera Nd:YAG
 • Trabekuloplastyka laserem mikropulsowym (MLT)

Chirurgia jaskry

 • Trabekulektomia
 • Zabieg filtrujący z użyciem mini implantu drenującego PreserFlo z dostępu ab externo
 • Operacja setonowa z użyciem zastawi Ahmeda
 • Małoinwazyjne (MIGS):
 • goniotomia nożem Kahooka
 • wszczepienia mini implantu filtrującego iStent do kanału Schlemma
 • Zabiegi cyklodestrukcyjne:
 • cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa (TSCPC)
 • mikropulsowa cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa (MP-TSPC)

W kolejnych informacjach na temat jaskry, dotyczących rozpoznawania i leczenia tej choroby, będziemy wyjaśniać, na czym polegają poszczególne metody diagnostyczne oraz zabiegi i operacje, które można wykonać w naszym szpitalu.