Hospicjum w Katowicach

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie złączone dłonie

Celem opieki paliatywnej jest poprawa komfortu życia i minimalizacja objawów (ból, duszność, nudności, zaparcia, depresja, lęk).

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach udziela świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej  od  grudnia 2019 r. w Oddziale Medycyny Paliatywnej przy ul. Wita Stwosza 41 w Katowicach.

Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką hospicyjną stacjonarną są:

 • Choroby nowotworowe (C00-D48)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV (B20-B24)
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
 • Kardiomiopatia (I42-I43)
 • Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • Stwardnienie rozsiane (G35)

Informację można uzyskać  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30 pod  numerem telefonu:

+48 504 136 297

Skierowania do Oddziału Medycyny Paliatywnej można przekazywać:

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41

hospicjum@bonifratrzy.katowice.pl

Faksem: 32/739 03 34

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką są:

 • Skierowanie do Szpitala: Oddział Medycyny Paliatywnej/Hospicjum Stacjonarnego
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Informacja od lekarza dotychczas prowadzącego leczenia o zakończeniu leczenia przyczynowego
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie – np. legitymacja emeryta rencisty

Dokumenty do pobrania:

Hospicjum Domowe
województwa śląskiego i poniższych powiatów:

 • Powiat Bieruńsko – Lędziński (ul. Lędzińska 24/A 0.17, 43-140 Lędziny)
 • Powiat Bielski (pl. Józefa Londzina 1, 43-400 Cieszyn)
 • Powiat Katowicki (ul. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice)

Kontakt:

+48 530 433 655