III Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Krakowie

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie kobiety przy mównicy

W dniach 22-24 września odbył się 3. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej pod patronatem Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kielana i konsultanta krajowego w zakresie chirurgii ogólnej prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner. Udział w tym tak ważnym dla środowiska chirurgów wydarzeniu wzięła także reprezentacja naszego Szpitala.

Ponadto w konkursie abstraktów prac naukowych odbywającym się podczas kongresu nagrodzono pracę autorstwa dr n. med. Tomasza Gacha, zaprezentowaną przez lek. Zofię Orzeszko. Powstała ona dzięki prowadzonym intensywnie w naszym Szpitalu projektom naukowym, w tym przypadku dotyczącym zastosowania nowoczesnej techniki obrazowania środoperacyjnego z użyciem zieleni indocyjaninowej – technologii pozwalającej ocenić ukrwienie tkanek pacjenta śródoperacyjnie i zmniejszyć ryzyko ciężkich powikłań.

Serdecznie gratulujemy znalezienia się w gronie znakomitych chirurgów reprezentujących uznane ośrodki chirurgii minimalnie inwazyjnej z Polski i całego świata.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!