Opieka paliatywna i hospicyjna w Bonifraterskim Centrum Medycznym

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie trzech starszych kobiet, które siedzą przy stoliku w ogrodzie

Działalność hospicyjna jest trwale wpisana w działalność Zakonu Bonifratrów. Zarówno oddział medycyny paliatywnej w Łodzi, jak i Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu funkcjonują przeszło 20 lat.

Na przełomie ostatnich 5 lat nastąpił znaczący rozwój działalności hospicyjnej. Dzięki uzyskaniu w 2017 r. kontraktów z NFZ mogliśmy objąć opieką domową pacjentów w 8 lokalizacjach na Dolnym Śląsku – mieście Wrocław,  powiecie jeleniogórskim, legnickim, jaworskim, kamiennogórskim, ząbkowickim, lubańskim i lwóweckim.

Lokalnie w poszczególnych powiatach powstały zespoły terapeutyczne, w skład których wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i psycholodzy. Ich zadaniem jest dotarcie do pacjentów posiadających rozpoznania ICD-10 kwalifikujące do objęcia opieką hospicjum domowego z pomocą medyczną,  nauczenie domowników opieki nad najbliższym w chorobie, przyniesienie ulgi w cierpieniu i tym fizycznym i tym duchowym. Wszystko to w ramach standardu udzielania świadczeń szczegółowo określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W początkowym okresie (lata 2017-2018) organizacja przedsięwzięcia okazała się sporym wyzwaniem, ale potrzeby i satysfakcja z dotarcia do najbardziej potrzebujących, umierających w domach pacjentów jeszcze większa.

Pacjenci z terenów położonych z dala od wielkich miast byli sceptycznie nastawieni. Bali się otworzyć swoje drzwi. Z czasem okazało się, że pracownicy hospicjum jako jedyni docierają z pomocą do domu, że mają i wiedzę i doświadczenie i otwarte serca. Jak to bywa w małych miejscowościach – sąsiad sąsiadowi szepnął, że miał taki problem i uzyskał pomoc i nic go to nie kosztowało. Pacjenci zaczęli się pojawiać, pukać i prosić o wsparcie w chorobie. Naszą dewizą było i wciąż jest nieodmawianie potrzebującym. Pacjent hospicyjny to pacjent, który nie może czekać miesiącami na lekarza. On umiera, jego dni są policzone, stąd też ważne jest, aby z opieką paliatywną wkroczyć stosunkowo szybko, podnieść komfort umierania, zminimalizować objawy, wesprzeć psychicznie. To też staramy się robić. Nie ustawiamy pacjentów hospicjum domowego w kolejki. Każde zgłoszenie staramy się obsłużyć szybko. Takie postępowanie spowodowało, że ilość pacjentów sukcesywnie wzrastała i sięgnęła blisko 700 pacjentów na terenie Dolnego Śląska.

Zaczęliśmy zatrudniać coraz więcej personelu. Część z naszych współpracowników, którzy dotychczas traktowali pracę w hospicjum domowym, jako dodatkowe zajęcie zrezygnowali z innej działalności na rzecz współpracy z naszą spółką. Mało kto rozstaje się z nami, więcej pracowników przyciągamy godnymi zarobkami i satysfakcjonującą pracą.

Końcówką 2019 r. Śląski Oddział NFZ ogłosił postępowanie konkursowe. Bazując na wrocławskich doświadczeniach, udało się uzyskać finansowane i utworzono przy Szpitalu pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oddział medycyny paliatywnej oraz hospicja domowe w obrębie podregionu katowickiego, bielskiego i bieluńsko – lędzińskiego. Rozpoczął się kolejny etap budowy struktur opieki domowej na nowym terenie, przekonywania pacjentów i ich rodzin, że opieka hospicjum to pomoc, nie wyrok. Wszelkie nasze działania prowadzone były w okresie pandemii, która zamykała drzwi. Rozwój zajął nam prawie dwa lata. Obecnie pod opieką mamy 205 pacjentów.

Udało nam się zbudować współpracujący ze sobą zespół. Baza naszych pracowników to osoby wykształcone i doświadczone. Duża część zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek posiada specjalizację z opieki paliatywnej i hospicyjnej. Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu jest placówką kształcącą – posiada akredytację na specjalizację lekarską w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, odbywają się tu kursy specjalizacyjne dla lekarzy, zajęcia dla przyszłych fizjoterapeutów, praktyki dla pielęgniarek, opiekunów medycznych, dietetyków i innych grup zawodowych.

Budując strukturę spółki Bonifraterskie Centrum Medyczne po konsolidacji, zdecydowaliśmy się na wydzielenie oddzielnej linii świadczeń medycznych – Opieka paliatywna, hospicyjna i senioralna. Celem takiego kroku jest przenoszenie dobrych praktyk między lokalizacjami i rozwój tej istotnej, z punktu widzenia założeń stawianych przez właściciela, działalności.

Końcówką 2022 r. udało się uzyskać kontrakt na hospicja domowe w Łodzi i powicie piotrkowskim. To kolejny etap rozwoju działalności i kolejne wyzwanie, które stoi przed nami.