Spotkanie opłatkowe w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie obrazuje grupę elegancko ubranych osób (również braci zakonnych z których jeden przemawia przez mikrofon) stojących w kościele

W dniu 11 grudnia br. w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które uświetnili swoją obecnością Ojciec Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel oraz Prezes Zarządu, Pan Jacek Graliński.

To wyjątkowe i pełne radości wydarzenie, było okazją do wyjątkowych momentów i podziękowań. W trakcie spotkania szczególne wyróżnienie spotkało pielęgniarki szpitala, które w tym roku uhonorowane zostały statuetką Diamentowym Czepkiem. To symboliczne wyróżnienie nadawane jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych. Ojciec Prowincjał oraz Prezes Zarządu wraz z Przeorem Konwentu i Dyrekcją Szpitala, osobiście przekazali pielęgniarkom serdeczne gratulacje.

Podczas tego wyjątkowego spotkania nie zabrakło chwil na składanie życzeń i podziękowań dla wszystkich współpracowników, za ich codzienny trud i poświęcenie na rzecz pacjentów. Świąteczna atmosfera sprzyjała również tradycyjnemu śpiewaniu kolęd, które dodatkowo umocniło poczucie jedności.

Spotkanie opłatkowe w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach nie tylko stanowiło okazję do wyrażenia wdzięczności i gratulacji, ale było także momentem wzajemnej refleksji i budowania wspólnoty w duchu świątecznej radości. Wszyscy uczestnicy oddali się magii świąt, zaznaczając, że wartość wspólnego działania i troski o drugiego człowieka są szczególnie istotne,
zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia.