Dzielimy się ważnymi decyzjami!

BCM

11 lutego 2024

W dniu 11.09.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Bonifraterskiego Centrum Medycznego, którego gospodarzem
był Dyrektor Szpitala w Krakowie, Pan Adam Sąsiadek.

Na początku spotkania wszystkich zebranych przywitał Prowincjał br. Franciszek Salezy Chmiel. Wskazał na charyzmat szpitalnictwa jako motyw przewodni w działaniu wszystkich placówek medycznych wchodzących w skład Spółki.

Podczas tego kluczowego spotkania, przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz
nowo powołanego Zarządu omówili istotne kwestie dotyczące Spółki,
takie jak informacje kadrowe, finansowe, inwestycje, komunikacja w Spółce oraz planowane działania do końca 2023 roku.

Po spotkaniu przyszedł czas na wspólny obiad w refektarzu konwentu krakowskiego. To moment, kiedy kadra zarządzająca Bonifraterskiego Centrum Medycznego podejmuje ważne decyzje, aby zapewnić najlepszą opiekę i rozwijać naszą placówkę. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i ciężką pracę!